Wat de gemeente gewoon negeert……

Model 3 is het advies dat wethouder Korf voorlegt aan de gemeenteraad. Zij gaat daarmee voorbij aan een hele reeks argumenten die de afgelopen jaren zijn genoemd tegen het ongenuanceerd volbouwen van het laatste stukje groen in de wijk.

De 10 belangrijkste punten op een rij:

– Bouwopgave provincie is hopeloos verouderd, 2800 nieuwe woningen voor de gehele gemeente is volstrekt overbodig
– Infrastructuur in en rondom de wijk volstrekt onvoldoende voor nog eens 350 nieuwe woningen en dus ruim 500 auto’s
– Bevolkingstoename neemt af, alle officiële cijfers worden genegeerd
– De gemeente negeert beleid van de overheid om meer in te breiden en het landschappelijk karakter aan de buitenranden van wijken te beschermen
– Het gebied is ongeschikt voor sociale woningbouw voor juist die doelgroepen die zoeken naar goedkope huur- of koopwoningen
– De gemeente heeft geen integrale visie over de toekomst van Velserbroek, er wordt alleen naar beschikbare bouwgrond gekeken
– De gemeente ziet lawaai van auto’s langs de snelwegen A22 en A9 en lawaai van vliegtuigen als subjectieve belevingsverschijnselen
– Het welzijn van mensen wordt volkomen genegeerd, het financieel gewin staat voorop
– De ontwaarding van de bestaande woningen ziet de gemeente enthousiast met een legertje advocaten tegemoet
– De gemeente gaat niet uit van de politieke meningen in onze wijk, maar middelt alles uit over de gehele gemeente

Laat een reactie achter