Open brief aan alle raadsleden

Geacht raadslid,

Wij willen u graag attenderen op de wijze waarop thans een onderzoek uitgevoerd gaat worden naar de mogelijke bebouwing langs de Grote Buitendijk. Reeds meerdere keren hebben wij als Actiegroep Velserbroek Oost proberen duidelijk te maken dat een visie op de structuur van Velserbroek niet beperkt mag zijn tot een mogelijk te bebouwen strook langs de Grote Buitendijk. We zijn samen met de bewoners van die straat en de daarachter gelegen straten van mening dat de gehele wijk in die visie moet worden meegenomen.

Bedoeld wordt hiermee dat de door ons al vaker genoemde inbreidings mogelijkheden op terreinen waar nu nog veel scholen staan, moeten worden meegenomen in de studie die dit jaar moet plaatsvinden. Wethouder Korf zegt dat niet te willen doen, omdat dan het onderzoek te lang zou duren en dat zij een bouwopgaaf (is naar de letter slechts een wens van de provincie) te vervullen heeft. Deze bouwopgaaf voor Velsen moet overigens wel, volgens dezelfde provincie, 100% binnenstedelijk plaatsvinden.

Ondanks het feit dat zij heeft toegezegd ook de zogenaamde ‘0’ optie (dus niets bouwen op de strook) te willen onderzoeken, zal zij er alles aan doen om de ‘0 plus’ optie (dus niet bouwen langs de Grote Buitendijk, maar wel naar inbreidings mogelijkheden kijken) tegen te houden.

Wij vinden het argument tijd niet afdoende steekhoudend. Bovendien is in het college programma afgesproken dat alle aspecten in kaart worden gebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat woningen voor de doelgroepen die ze echt nodig hebben (dus starters woningen en senioren woningen), het goedkoopst binnen de bestaande infrastructuur gebouwd kunnen worden.

Wij merken keer op keer dat alleen over de procedures wordt gesproken. Al jaren merken wij dat praten over de inhoud structureel steeds wordt vermeden, terwijl wel stapje voor stapje beslissingen worden genomen, waarop niet of nauwelijks meer kan worden ingesproken. De wet openbaarheid bestuur wordt in deze alleen maar toegepast, om de bevolking achteraf te informeren wat er besloten is.

Wij zijn niet eens met deze gang van zaken. Ondanks het feit dat we als groep echt wel serieus worden genomen naast bijvoorbeeld het wijkplatform, blijven we bij voortduren het gevoel houden, dat we inhoudelijk niet mogen participeren in het te volgen traject. Wij willen niet wachten op de volgende besluiten, wij willen meedoen en de besluitvorming beïnvloeden. We willen derhalve een ‘ronde tafel gesprek’ met alle betrokkenen in dit proces, zodat alle inhoudelijkheid nu eens in één helder en duidelijk besproken kan worden. Dat velen de invloed van de bevolking zat zijn met betrekking tot het Centrumplan van IJmuiden, kunnen we ons wel voorstellen, maar dat mag niet betekenen, dat nu dan maar wel even snel ‘politiek succes’ gescoord moet worden aan de Grote Buitendijk.

We willen U derhalve vragen niet in te stemmen met de huidige werkwijze ten aanzien van het uit te voeren onderzoek. Voor ons is de ‘0 plus’ optie al een behoorlijke tegemoetkoming in de wens van de gemeente toch nog te kunnen bouwen in de nu al overvolle en dicht op elkaar bebouwde wijk. Steun van U is in deze van groot belang voor het leefbaar houden van een jonge wijk. Nu en in de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Actiegroep Velserbroek Oost

1 reactie

 1. Marianne Vos op 22 februari 2008 om 10:58

  Beste leden van de actiegroep,

  Tijdens de behandeling in een sessie op 13 december 2007 zou de wethouder zo spoedig mogelijk komen met een bijgestelde planning omdat onder meer Velsen Lokaal het niet eens was met de procedure. Het is nu medio februari. Tot op dit moment nog niets vernomen van de wethouder.

  Wij zullen er op blijven aansturen dat een open communicatie en informatie is met alle bewoners. Ook wij willen niets liever dan dat er nu eens een visie komt te liggen op basis van de onderzoeken, die nu reeds lopen. Daar is het wachten op. Helaas kan ik niet veel meer doen dan de wethouder herinneren aan de afspraak van twee maanden geleden.

  Uw standpunt is ons duidelijk en wij zullen die betrekken bij de verdere voortgang.

  Met vriendelijke groet,
  Marianne Vos
  fractievoorzitter Velsen Lokaal

Laat een reactie achter