Discussieer mee over het Nederlandse landschap!

Het landschap is van en voor iedereen. Hoe moet het landschap er straks uitzien? Wie zijn verantwoordelijk en waarvoor? Wat kan ik zelf doen?
Voor de keuzes over wat wel en wat niet in het landschap mag gebeuren hebben we uw mening nodig. Daarom hebben de ministeries van LNV en VROM en de organisaties in het Landschapsmanifest dit internetforum opgezet.

Lees meer

Bevolking Velsen krimpt!

Het ministerie van VROM beheert een database waarin bevolkingsprognoses zijn opgenomen. Voor Velsen krimpt de bevolking tot 2020 aanzienlijk. Hierdoor is het aantal gewenste woningen in de structuurvisie 2004 ernstig gedateerd.

Lees meer