Raadsvoorstel gaat niet over 350 woningen

Het onlangs gepubliceerde raadsvoorstel omtrent mogelijke bouwlocaties tot en met 2040 noemt de Grote Buitendijk als prioriteit locatie. Natuurlijk heeft de raad altijd het recht een eerder plan opnieuw op de agenda te zetten. Nu betreft het echter slechts een globale verkenning van het gebied als mogelijke locatie. De IJmuider Courant noemde onterecht het getal 350.

Lees meer

LGV houdt soap woningbouw Velserbroek in stand

Terwijl verreweg de meeste partijen zich neerleggen bij het voorstel van B&W het gebied Grote Buitendijk voorlopig niet te ontwikkelen en in het gebied Hofgeest gematigde stapjes te zetten, lijkt LGV de enige partij te zijn die de langdurige ‘woningbouwsoap’ in stand wil houden.

Lees meer