Raadsvoorstel gaat niet over 350 woningen

Het onlangs gepubliceerde raadsvoorstel omtrent mogelijke bouwlocaties tot en met 2040 noemt de Grote Buitendijk als prioriteit locatie. Natuurlijk heeft de raad altijd het recht een eerder plan opnieuw op de agenda te zetten. Nu betreft het echter slechts een globale verkenning van het gebied als mogelijke locatie. De IJmuider Courant noemde onterecht het getal 350.

De journalist vroeg om een uitleg van het ooit bereikte compromismodel. Daar staan we – samen met de bewoners – nog steeds achter. De raad trok dat alternatief voor de Grote Buitendijk zelf terug en ‘beperkte’ zich tot het gebied Hofgeest. Na inspraak bij de gemeente gaf ‘onze groep’ de suggestie ook het gebied van Smugglers eventueel te gebruiken. Dit werd ingegeven door het feit dat het aanvankelijke aantal VSV voetbalvelden niet (meer) nodig zou zijn, vanwege een verminderde ‘aangroei’ van jongeren in dit deel van de gemeente.

Op die manier kan samen met het nog te ontwikkelen plan voor woningen op het huidige VSV terrein makkelijk het ooit genoemde getal 350 worden gehaald. Alles wat daar ‘bovenop’ kan worden gebouw aan de Grote Buitendijk (dat voorzag in 80-90 woningen) is dan mooi als extra meegenomen.

Natuurlijk zijn we tegen plannen voor massale bouw. Nee, niet vanwege niet terzake doende argumenten als uitzicht, dat punt waren we allnag voorbij. Op deze website zijn al onze standpunten in het verlden meer dan duidelijk gemaakt.

Kortom, nee geen massale bouw laagbouw, wel meedenken over prima alternatieven, zowel in locaties als in bouw aan de grote Buitendijk. Dus een positieve benadering. Ook wij erkennen de behoefte aan woonruimte.

Laat een reactie achter