Ruzie over verkoopprijs VSV terrein

Op 12 november in de Telegraaf/Noordhollandsdagblad: Ruzie over verkoopprijs grond VSV. Bouwfonds Project Development (BPD) wil VSV dwingen haar terrein af te staan tegen een prijs, die volgens VSV niet is afgesproken.

Lees meer

Voorstel parkeerterrein VSV

Voorzover we de projectleider goed hebben begrepen in zijn schrijven van gisteren, gaat de voorkeur uit naar onderstaand model (nummer 2 van de oorspronkelijke voorstellen).

Lees meer

Meer nieuwbouw in landelijk gebied

Gedeputeerde Staten zegt dat er in Noord-Holland meer gebouwd moet gaan worden in ‘landelijk gebied’. Een afbeelding in de IJmuider Courant laat zien dat ook Velsen dergelijke gebieden kent.

Lees meer

Aanpassingen alternatieven voor parkeerterrein VSV

Op basis van de input van de bewoners van nummer 1-41 zijn de volgende drie alternatieven/wijzigingen doorgevoerd. Wij zullen deze alternatieven deze week bespreken met VSV. Graag willen we nogmaals aangeven dat alle plannen zeer prematuur zijn, nog lang niet op de politieke agenda staan en dus ook niet klaar zijn voor een uitvoering op…

Lees meer

Heel veel aandacht voor bouwplan Hofgeest

Enorm veel belangstelling van omwonenden voor de ontwikkeling van het gebied Hofgeest. Ondanks het feit dat deze plannen pas over ruim anderhalf jaar ten uitvoer zouden kunnen worden gebracht, leken de kopers en huurders al in de rij te staan. Natuurlijk ook veel belangstelling voor de parkeerplaatsen van VSV aan de Grote Buitendijk. Inmiddels hebben…

Lees meer

Ontwikkelingen gebied Hofgeest

Onderstaand het plan voor het gebied Hofgeest. Jaren geleden wat dat onderdeel van het compromismodel tussen Gemeente Velsen, VSV en Actiegroep Velserbroek Oost.Onderstaand het plan voor het gebied Hofgeest. Jaren geleden wat dat onderdeel van het compromismodel tussen Gemeente Velsen, VSV en Actiegroep Velserbroek Oost. Natuurlijk bewaken we de ontwikkelingen aan de Grote Buitendijk. De…

Lees meer