Raad neemt binnenkort besluit over ontwikkelplan Hofgeest en parkeerlocatie VSV

Namens de bewoners is op 12 juni jl. ingesproken tijdens de sessie over de ontwikkeling van het gebied Hofgeest. Ook hebben nog enkele bewoners op individuele titel ingesproken.

• Inspraak was geen ‘actie’ van de Actiegroep velserbroek Oost, maar van een individuele groep bewoners (nrs. 1 – 41)

In zijn algemeenheid was men positief over de mogelijke alternatieven voor de VSV parkeerplaats en de gewijzigde aanrijroute.

Op 27 of 28 juni neemt de raad het besluit over de ontwikkeling van het gebied Hofgeest en nu dus ook de lokatie van de parkeerplaats. Voor die tijd spreken we de verantwoordelijk wethouder Dinjens nog om onze visie nog eens extra toe te lichten.

Het is aan de raad (dus alle partijen bij elkaar) een wijziging aan te brengen in het huidige raadsvoorstel om de parkeerplaats lokatie te wijzigen.

Voor vragen, mail naar pluit@mac.com of kom even langs op nummer 31/33.

Het meest voor de hand liggende alternatief

De integrale opname van de sessie Hofgeest gisteren.Kijk vanaf 00:02:50, 00:11:00, 00:21:00 en 01:33:00

Laat een reactie achter