Heel veel aandacht voor bouwplan Hofgeest

Enorm veel belangstelling van omwonenden voor de ontwikkeling van het gebied Hofgeest. Ondanks het feit dat deze plannen pas over ruim anderhalf jaar ten uitvoer zouden kunnen worden gebracht, leken de kopers en huurders al in de rij te staan.

Natuurlijk ook veel belangstelling voor de parkeerplaatsen van VSV aan de Grote Buitendijk. Inmiddels hebben de bewoners hun visie bekend gemaakt en gaan grotendeels voor alternatief 5. Dat alternatief zullen we verder uitwerken en met de gemeente bespreken.

Ten onrechte werden de oude plannen voor scenario B getoond, met woningbouw aan de Grote Buitendijk. Ondanks het feit dat dit plan past binnen het compromis van Actiegroep Velserbroek Oost, gemeente Velsen en VSV, zijn deze plannen door de vorige coalitie afgewezen. Deze plannen kunnen pas na een geheel nieuwe opstart terugkomen. Woningzoekenden die hier enthousiast over zouden zijn, zullen dus heel veel jaren (4-6) geduld moeten hebben, voordat er weer sprake kan zijn van uitvoerbare plannen.

Laat een reactie achter