Informatie-ochtend Actiegroep Velserbroek Oost succes

Zaterdagmorgen 21 juni heeft de Actiegroep Velserbroek-Oost – die ijvert voor het groen houden van strook langs de Grote Buitendijk – een informatieochtend gehouden. Velserbroekers waren welkom om te horen hoe de stand van zaken is over de plannen van de gemeente voor dit gebied (inclusief de Hofgeest) en wat de Actiegroep daaraan doet. Tevens waren de politieke partijen uitgenodigd om in te spreken en hun standpunt over de plannen te geven. D’66, Groen Links, PvdA en SP hadden hieraan gehoor gegeven.

De Actiegroep Velserbroek-Oost is één van de partijen die door de gemeente is uitgenodigd om mee te doen in het modellenonderzoek voor de strook grond langs de Grote Buitendijk en de Hofgeest. Het uitgangspunt van de actiegroep is dat deze strook groen moet blijven en bestrijdt het gedachtegoed dat hier “iets moet gebeuren”. Aangezien het belangrijk is om feeling te houden met de achterban en ook omdat gemeente en het Wijkplatform de inwoners niet informeren, organiseert de actiegroep af en toe een informatie-ochtend. Net zoals de vorige keren, werd de informatie-ochtend van 21 juni goed bezocht.

Peter Luit, de woordvoerder van de actiegroep heeft de presentatie verzorgd en was voorzitter van de discussie. Aan het begin en eind heeft Nigel Wubbenhorst een protestsong laten horen. Ook onder de jongeren in Velserbroek-Oost leeft weerstand tegen het volbouwen van het groen rond Velserbroek.

Onderdeel van de presentatie was een toelichting op het model dat de actiegroep voor het gemeentelijke onderzoek heeft ingebracht. In principe gaat het om de nul-optie, dus het be-houden van het gebied zoals het nu is. Daarvoor is ook steun van de achterban. Het liefst ziet de actiegroep de nul-plus-variant uitgewerkt. Dat is een variant waarbij bijvoorbeeld op vrijko-mende schoollocaties woningen voor starters, jongeren en ouderen worden gebouwd. Maar de gemeente wil deze optie niet in het onderzoek meenemen. Een wat meer uitgewerkt model – het “gelukzalig ommetje” – versterkt de uitloopfunctie van Velserbroek. Met meer aandacht voor recreatief medegebruik, educatie en ecologie, avontuurlijk spelen en waterberging hoeven de Velserbroekers niet ver weg om een rondje te lopen.

Peter gaf tevens aan dat de gemeente manipuleert met de samenstelling van de werkgroep die zich met de modellen bezighoudt. Wel veel ondernemers van de Hofgeest zijn uitgeno-digd, maar de gebruikers van de gronden langs de Grote Buitendijk staan buiten spel.

De aanwezige politieke partijen hebben hun mening gegeven. De SP wil op de sportvelden specifieke jongerenwoningen bouwen en dan de sportvelden verplaatsen naar de Grote Bui-tendijk. De aanwezigen gaven duidelijk aan dat ze sportvelden (met tribunes, lichtmasten, e.d.) geen groende functie vinden. D’66 staat nog steeds achter haar verkiezingsprogramma dat bebouwing langs de Grote Buitendijk afwijst. De Velserbroekers hopen dat deze belofte bij wethouder Anette Baerveldt in goede handen is. De PvdA is nog steeds voor bebouwing. De argumenten werden door de zaal niet gedeeld, zo is deze locatie is volgens de zaal veel te duur voor starterswoningen, zijn de gebruikte cijfers om woningbouw te onderbouwen sterk verouderd en blijkt in de praktijk dat vooral Haarlemmers en Amsterdammers in Velserbroek komen wonen. Tenslotte gaf Groen Links verschillende argumenten waarom ze verwacht dat uit het onderzoek naar voren komt dat woningen niet mogelijk zijn (de gasleiding, de geluids-overlast van zowel de snelweg als vliegtuigen en de watersituatie).

De actiegroep kijkt terug op een geslaagde actie en voelt zich gesterkt in haar argumenten en haar strijd. De leden gaan weer vol goede moed verder.

De protestsong van Nigel Wubbenhorst:

Coupl.
We wonen hier al jaren allen te samen
Nergens anders is het gras zo groen
Het duurt niet eens zo lang meer of groen is verdwenen
Nou ga maar ergens anders met je bebouwing naartoe.

We zijn al 6 jaar bezig het groen te houden
Onze mooie grote buitendijk
U wilt toch zeker niet dat de boel wordt bebouwd
En al dat groen dan verandert in steen en hout

Chorus ;
Hou het groen
Hou het mooi
‘nee’ tegen bebouwing x2

U wilt toch zeker zelf nog leuk kunnen fietsen
U wilt toch zeker zelf nog wat doen
Wij kunnen u niet helpen als u niet klaarstaat
Stem met z’n allen stem voor het groen

Chorus

Ik zou wel willen weten of het hier moet
Is er dan elders niet meer plek.
Er is geen stek die zo vertrouwd is
Hier bouwen wil alleen een gek

“Boe” tegen bebouwing x8

1 reactie

  1. marry de wijs op 26 juni 2008 om 19:18

    Wij wonen langs de Grote buitendijk en hebben uitzicht op de weilanden en het water. Uiteraard zijn wij tegen bebouwing omdat ons mooie uitzicht weg is maar we merken ook dat de wegen in velserbroek dichtslibben. Als ik met mijn auto weg wil rijden vanaf de gr b.dijk dan duurt dat soms lang. Ik denk dat het leefklimaat ernstig aangetast wordt voor de velserbroekers als er gebouwd wordt.Het wordt dan druk druk druk.

Laat een reactie achter