Verkeerde basishouding groenstrook

Nu de gesprekken over mogelijke modellen voor de groenstrook langs de Grote Buitendijk gaan plaatsvinden, begint ook de speculatie over de haalbaarheid van de zogenaamde ‘nul’-optie.

Helaas blijkt dat vanuit diverse politieke stromingen wordt gespeculeerd op bouwen en dat ‘er iets met de groenstrook moet gebeuren’. Met name dat laatste is storend. Er hoeft helemaal niets met die strook te gebeuren, dergelijke uitspraken lijken ‘van boven te komen neerdalen’ en worden dan onbewust als waarheid aangenomen. Als actigroep krijgen we dan ook vaker te horen: ‘Maken jullie je maar niet meer zo druk, gebouwd gaat er worden.’

De ‘nul’-optie is en blijft volgens ons een haalbaar alternatief als de politiek zich voldoende bewust is van alle grote nadelen van bebouwing van de groenstrook. Natuurlijk blijven we voldoende wijzen op het besluit de ‘nul-plus’-optie niet te willen overwegen. Een dreiging dat dat later na mogelijke bebouwing van de groenstrook toch gaat gebeuren, is niet ondenkbaar!

Velserbroek mag niet de rekening betalen van enerzijds verouderde getallen en anderzijds te weinig te realiseren woningen in andere delen van de gemeente Velsen.

Modellen maken op democratische wijze is natuurlijk een goede stap in de samenwerking tussen verschillende belanghebbende partijen. Maar op voorhand uitgaan dat er iets met de strook gedaan moet worden, zet de ‘nul’-optie meteen op verlies.

Blijf dus protesteren! Kom massaal in juni naar onze bijeenkomst in het Polderhuis. Het is in belang van uw eigen woonomgeving!

Laat een reactie achter