Kritiek op Wijkplatform tijdens raadscarrousel vorige week

wijkplatform.pngVanuit een aantal bewoners hebben wij kritiek ontvangen op de inspraak van de heer John Schilling (voorzitter Wijkplatform Velserbroek). De voornaamste kritiek omvat het ontbreken van een werkelijke onderbouwde visie van het wijkplatform, ingegeven door de bewoners die zij vertegenwoordigen.

Tijdens de inspraak werd namelijk de indruk gewekt dat het wijkplatform voor bebouwing zou zijn van de strook langs de Grote Buitendijk. Dit werd vooral ingegeven doordat de heer Schilling inhoudelijk inging op specifieke aspecten rondom de mogelijke bebouwing. Diverse bewoners vragen zich af op welke wijze de heer Schilling en daarmee het Wijkplatform de mening van de bewoners verwoordt. Al eerder is kritiek geuit op de werkwijze van het Wijkplatform ten aanzien van inhoudelijke communicatie met de bewoners. Een aantal bewoners hebben hun kritiek al rechtstreeks doorgestuurd naar het Wijkplatform.

Laat een reactie achter