Op bezoek bij de VVD fractie vorige week

vvdvelsen.pngEen kort verslag van het bezoek van Jolanda en Herman aan de fractie van de VVD op donderdag 20 maart j.l. De voltallige fractie van de VVD was aanwezig op één persoon na. Na een bak koffie werden we door Andries Kouthoofd welkom geheten binnen het fractieoverleg.

Wij direct naar voren gebracht dat we die avond voor twee items aan tafel geschoven zijn. Als eerste het niet doorgaan van het alom verzochte ronde tafelgesprek met de portefeuille wethoudster Annemieke Korf, waarbij het vanuit AVO de bedoeling is om alle belanghebbenden om tafel te krijgen.

Ten tweede het verzoek vanuit onze actiegroep om ook de ‘0+-optie’ mee te nemen tijdens de reeds gestarte zoektocht naar mogelijke woningbouw langs de Grote Buitendijk. Ook netjes uitgelegd dat deze optie, dus niet bouwen langs de A9 maar wel kijken naar inbreidingsmogelijkheden binnen de bestaande infrastructuur, door wethouder Korf naar de prullenbak is verwezen omdat deze aanvulling het onderzoek te lang zou laten duren.

Andries begon een heel betoog dat de structuurvisie reeds is vastgesteld en dat daarbij rekening is gehouden met bestaande groene stroken. Dat zou ook moeten gelden voor Velserbroek en daarom vond hij het idee van inbreiden in bestaande woningbouw een zeer slechte optie. Wij hebben getracht dat te ontzenuwen, door er ook op te wijzen dat niet wij degene zijn die willen bouwen en dat ook het bouwen op de bestaande weilanden niet het groen doet vermeerderen. Bovendien was de schatting van Andries dat je op deze manier maar 20 a 30 woningen zou kunnen realiseren.

Een ander fractielid, mevr. Henny Langendijk-Meijer had meer oren naar ons verhaal over de ‘0+-optie’. Zij stelde enige vragen en ging serieus op het door ons naar voren gebrachte idee in. Tip van haar kant: ontwikkel een initiatief richting de politiek om dit idee verder te verbreiden maar vergeet niet het te onderbouwen. Geef bijvoorbeeld aan waar er eventueel gebouwd zou kunnen worden, hoeveel woningen zou dit op kunnen leveren enz. enz.

Moraal van het verhaal; we zullen deze nieuwe optie zelf moeten vermarkten en gaan het werk van de politiek doen. Hierbij blijft het een risico dat we moeten gaan aangeven welke achtertuin wel bestemd zou kunnen zijn voor woningbouw, als het maar niet langs de Grote Buitendijk is……………het dilemma blijft hetzelfde……….Hier hebben we al vaker over van gedachten gewisseld. Over het niet doorgaan van een eventueel tafelgesprek kregen wij weinig reactie, hetgeen verbazing wekte.

Laat een reactie achter