Op bezoek bij de VVD fractie vorige week

Een kort verslag van het bezoek van Jolanda en Herman aan de fractie van de VVD op donderdag 20 maart j.l. De voltallige fractie van de VVD was aanwezig op één persoon na. Na een bak koffie werden we door Andries Kouthoofd welkom geheten binnen het fractieoverleg.

Lees meer