Verwarring over woonlocaties blijft: dan maar kiezen voor Grote Buitendijk

Dat de Grote Buitendijk de minste obstakels laat zien, werd tijdens de laatste sessie over woningbouw locaties wel duidelijk. De ‘specialisten’ bogen zich wederom over talloze cijfers, talloze locaties, planningen en de beperkte capaciteit van het ‘gemeentelijk apparaat’ om al die locaties afzonderlijk te bebouwen. Dan kies je uiteindelijk maar voor de Grote Buitendijk.

Lees meer

Verslag Raadsplein 13 december

Mevrouw Korf geeft aan dat dit de reden is waarom er eerst een stap terug moet worden gedaan alvorens de koers te gaan bepalen. Wat een paar jaar geleden nog mogelijk was, is op sommige punten nu niet meer mogelijk. De zaken moeten eerst geactualiseerd worden. Bovendien moet het amendement getoetst worden op de actualiteit.…

Lees meer