Gesprek over burgerparticipatie in Velsen gaat duidelijkheid verschaffen

Franc_Weerwind.jpgEr is voor veel burgers nogal wat onduidelijkheid over de wijze waarop zij samen met burgemeester, wethouders, ambtenaren en raadsleden kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die in hun woonomgeving spelen.

Daarom heeft de gemeente een beleidsnotitie opgesteld om met elkaar een aantal heldere afspraken te maken over de wijze waarop dergelijke trajecten kunnen worden ingevuld. Natuurlijk is dat een complexe klus, omdat de verschillen in meedenken, meepraten en meebeslissen nogal groot zijn voor de verschillende porjecten die in een gemeente kunnen worden uitgevoerd.

Zo is het een stuk makkelijker om mee te denken over bijvoorbeeld de aanleg van een hoeveelheid struiken in een parkje, of de aanleg van een fietspad. een stuk complexer wordt het al, wanneer een aantal straten moeten worden voorzien van nieuwe verkeersmaatregelen. En nog complexer is een volledig ruimtelijk ordeningsproject, zoals het aanpassen van een wijk en/of grote nieuwbouw projecten.

De burgemeester is er in ieder geval duidelijk over: ‘We moeten dingen die de leefomgeving direct beïnvloeden gezamenlijk doen, alles moet vooraf helder zijn, dus ook de mate van gewenste betrokkenheid met en door de inwoners’.

Het huidige voorliggende stuk is vooral ambtelijk van taal en zal de burger niet meteen enthousiast maken om wat actiever mee te gaan doen met voor hen nogal complexe politieke stoelendansjes. Natuurlijk speelt politiek een rol, maar doel is meer openheid, eerlijkheid en begrip voor de standpunten van inwoners. Burgemeester Weerwind wil een lans breken om dat in Velsen goed op de kaart te zetten. Ook hij erkent dat de website van Velsen niet voldoet als platform voor burgerparticipatie, maar wil er alles aan doen om dat te realiseren. Natuurlijk is het lastig om snel even wat aan te passen, maar een integratie met sociale netwerken voorziet hij als één van de mogelijkheden om drempelverlagend de communicatie met inwoners te verbeteren.

Afgelopen woensdag maakten ook wij als actiegroep kennis met de nieuwe burgemeester, iets wat in de afgelopen 7 jaar niet is voorgekomen. Op ziczhzelf is dat al een communicatief ‘wonder’…..

Laat een reactie achter