Het Platform Velsen Overlast Schiphol

Het Platform Velsen Overlast Schiphol vraagt uw aandacht voor opnieuw een dreigende toename van de vlieghinder in onze woonomgeving. Het gaat ditmaal om experimenten met “anders vliegen” waar-voor een Ministeriële Regeling ter inspraak is gelegd. Om bezwaar te maken tegen de nadelige effec-ten treft u hierbij onze “pre-fab” inspraakreactie. Het is een verkorte weergave van…

Lees meer

Velserbroek staat in top vijf van vliegtuiglawaai

Bron: IJmuider Courant Gepubliceerd op 21 februari 2008, 17:01 Bijna een jaar geleden, op 5 maart 2007, landde in de ochtendschemering een bulderende Boeing 767-300 op de Polderbaan. Het vliegtuig produceerde boven Velserbroek even daarvoor een recordaantal van 102 decibel. Op dat moment bereikte het meetpunt van het regionale Noise Monitoring System (Nomos) daar een…

Lees meer