Het Platform Velsen Overlast Schiphol

pvos:png.png

Het Platform Velsen Overlast Schiphol vraagt uw aandacht voor opnieuw een dreigende toename van de vlieghinder in onze woonomgeving. Het gaat ditmaal om experimenten met “anders vliegen” waar-voor een Ministeriële Regeling ter inspraak is gelegd. Om bezwaar te maken tegen de nadelige effec-ten treft u hierbij onze “pre-fab” inspraakreactie. Het is een verkorte weergave van de reactie die wij als PVOS zullen indienen.

Indien u ons standpunt onderschrijft, verzoeken wij u vriendelijk de inspraakreactie uiterlijk 6 maart 2008 te bezorgen bij het Inspraakpunt van V&W.

Wij verzoeken u uw reactie zelf in te sturen. Bij voorkeur vandaag nog! Het adres in Den Haag hebben wij aangegeven op de voorzijde van de brief. Vergeet u niet uw naam en adres op de achter-zijde in te vullen en deze ondertekend op de post te doen, of via inspraakpunt@inspraakpunt.nl.

Tevens verzoeken wij u om in de open ruimte uw persoonlijke opmerkingen te vermelden. Dat is niet verplicht maar dwingt tot extra aandacht van de beslissers. Wat u vindt van de hinder van Schiphol. Wat uw specifieke ergernissen zijn. Wat er anders zou moeten. Een aparte bijlage toevoegen kan natuurlijk ook.

Verder willen wij u vragen om familieleden, huisgenoten, buren, collega’s en kennissen te vragen om óók te reageren. Het staat u vrij net zoveel kopieën van de brief te maken en rond te delen als u wil. Hoe meer hoe beter. Dat legt meer gewicht in de schaal. Niet alleen voor de beslissers in Den Haag, het is tevens een signaal aan onze eigen locale bestuurders en politieke partijen.

De regeling zelf staat op www.inspraakpunt.nl en is ook in te zien op het gemeentehuis. Mocht u ver-der nog vragen hebben, of een digitale versie willen ontvangen dan kunt u zich wenden tot een van onderstaande personen. Zij zullen u graag verder helpen. Ook wanneer mensen zich bij ons willen laten registreren als belangstellende dan horen wij dat graag, zo mogelijk met opgave van hun e-mailadres.

Rob van den Brink (0255-510732, robvdbrink@planet.nl)
Job Rosenhart (023-5393095, j.rosenhart@orange.nl)
Ton van Noort (023-5375144, amvannoort@quicknet.nl)

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

R.N. van den Brink (voorzitter)

5 reacties

 1. Peter Luit op 3 maart 2008 om 08:36

  Het Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS) heeft een kant-en-klaar-bezwaarschrift gemaakt tegen de experimenten om vliegtuiglawaai te verminderen. Het PVOS vindt dat de experimenten een ’gecamoufleerde uitbreiding van de capaciteit van Schiphol’ zijn.

  Velsenaren kunnen een van de standaardbezwaarschriften opvragen bij het PVOS. Tot 7 maart kan een bezwaar worden verzonden. De acht experimenten moeten 13 maart starten. Contactpersoon bij het PVOS is Anette Ebbing (0255-523882 en anette.ebbing@tiscali.nl).

 2. Peter Luit op 12 maart 2008 om 17:29

  bron: IJmuider Courant

  De vliegexperimenten rond Schiphol gaan ongewijzigd door, ondanks protesten van de gemeente Velsen en het Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS). Minister Eurlings heeft dinsdag ingstemd met de opzet van een nieuwe serie vliegproeven die donderdag van start gaat.

  Het gaat om acht experimenten die de geluidshinder moeten verminderen. Drie daarvan hebben betrekking op de IJmond.

  De gemeente Velsen maakte bezwaar tegen maatregel zeventien. Daarmee worden de nachtelijke procedures verlengd tot 6.30 uur. Daardoor wordt aldus Velsen ‘de hinder van vrijwel de hele Schipholregio verplaatst naar gebieden onder een aan- en uitvliegroutes van de Polderbaan en Kaagbaan.

 3. willem op 16 september 2011 om 12:44

  En wat dachten we van de overlast van parkeren rond Schiphol? In plaats van dat iedereen nog op Schiphol zelf parkeert zijn er steeds meer bedrijven bijgekomen die ook parkeren rond Schiphol aanbieden! Al dat verkeer gaat nu wel door de omgeving van Schiphol rijden!

  (ongeveer 30 bedrijven, zie : https://parkerenluchthavenschiphol.nl/ )

 4. bas op 17 juli 2012 om 07:16

  Misschien dat mij hier iemand kan helpen? De afgelopen jaren hebben wij de auto niet meer geparkeerd bij Schiphol, maar in de omgeving en worden wij vervolgens met een shuttlebus naar de vertrekhal van Schiphol gebracht. Nu vraag ik mij af of valet parking een goede en veilige optie is? Bvd. Gr. Rene

 5. Peter Luit op 17 juli 2012 om 07:19

  Sorry Bas, deze site gaat niet over al dan niet veilig parkeren rondom Schiphol. Dit onderwerp kwam hier slechts ter sprake vanwege de overlast die Velserbroek zou kunnen ondervinden bij woningbouw langs de Grote Buitendijk.

Laat een reactie achter