Raadsplein 2 april zonder inspraak!

Via een griffiemedewerker zijn alle betrokkenen uitgenodigd voor het komende raadsplein op 2 april. Wat opvalt is dat inspreken niet mogelijk is. Volgens de gemeente heeft dat al plaatsgevonden in februari.

Lees meer

Het Platform Velsen Overlast Schiphol

Het Platform Velsen Overlast Schiphol vraagt uw aandacht voor opnieuw een dreigende toename van de vlieghinder in onze woonomgeving. Het gaat ditmaal om experimenten met “anders vliegen” waar-voor een Ministeriële Regeling ter inspraak is gelegd. Om bezwaar te maken tegen de nadelige effec-ten treft u hierbij onze “pre-fab” inspraakreactie. Het is een verkorte weergave van…

Lees meer