Raadsplein 2 april zonder inspraak!

Via een griffiemedewerker zijn alle betrokkenen uitgenodigd voor het komende raadsplein op 2 april. Wat opvalt is dat inspreken niet mogelijk is. Volgens de gemeente heeft dat al plaatsgevonden in februari.

inspraak.jpegIn het agenda verzoek staat echter dat de leden van de werkgroep, conform de bijeenkomst in februari zullen worden uitgenodigd. Dat zou inhouden dat de leden van de werkgroep deel zouden uitmaken van de beraadslaging. En dat zou logisch zijn, er zijn immers veel nieuwe gegevens, die toelichting behoeven. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het combinatiemodel zonder enige verdere toelichting en zelfs correcties op de cijfers zou worden voorgelegd ter besluitvorming.

We hopen dat de raadsleden, die uiteindelijk de agenda samenstellen, dit zelf ook zullen inzien en dat een extra overlegronde met de betrokkenen wel degelijk noodzakelijk is.

De bijeenkomst begint om 19:00 uur en is uiteraard wel toegankelijk voor het publiek.

Laat een reactie achter