Concert organisator UDC wil 6 concerten per jaar in Spaarnwoude

UDC organiseert dit jaar twee grote evenementen in Spaarnwoude. Natuurlijk is vooral Dance Valley bekend, welke dit jaar op 12 juli zal plaatsvinden. Er mogen dit jaar 10.000 bezoekers meer worden toegelaten, zodat het maximum komt op 54.000.

Voor het concert van Gerard Joling wil UDC 18.000 plaatsen ter beschikking stellen. Als de ‘proef’ met Joling slaagt, dan wil de organisatie 6 keer per jaar evenementen van een dergelijke omvang op het terrein van Spaarnwoude houden.

dancevalley.pngOver de toename van 10.000 bezoekers en over de verdere plannen van UDC kan natuurlijk heel veel gezegd worden. Ik wil me hier echter beperken tot een paar aspecten die de bewoners langs de Grote Buitendijk (mogelijk!) treffen.

Last hebben van herrie is natuurlijk altijd een zeer persoonlijk en een subjectief oordeel. De vele jaren dat ik zelf geluid hoor vanuit Spaarnwoude genereren bij mij persoonlijk geen last. Windrichting speelt een enorme rol, dus er kan zeker niet gesteld worden dat elk evenement in Spaarnwoude ook automatische geluid genereert langs de Grote Buitendijk.

Wennen aan geluid is iets anders. Als de wind in noord-oostelijke richting waait, dan is de snelweg goed te horen. Dat is een voortdurend monotoon geluid, waarvan ook ik moet zeggen dat ik denk dat ik er geen last van heb. Maar als ik visite heb en we zitten in die paar spaarzame zomerweken achter in de tuin, dan vraagt de visite zich toch regelmatig af of we geen last hebben van die snelweg. En dat is opvallend, ik lijk er dus aan gewend te zijn, maar de herrie valt anderen dus nog wel op. Of het dus gezond is dat ik er aan gewend ben, tja…..

Tellen we de vliegbewegingen daar bij, dan kan je rustig stellen dat er nogal wat lawaai te beleven is langs de Grote Buitendijk. Nou weet ik ook wel, dat wanneer je naast een middelbare school in een dorpje in Drente woont, de mensen misschien wel veel meer last hebben van het lawaai van brommers van jongeren. Maar we wonen niet in Drente.

De vraag is dus in hoeverre de gemeente in die paar zomerweken nog meer geluid gaat toestaan in verhouding tot de plannen die zij hebben om huizen nog dichterbij Spaarnwoude te bouwen en nog duidelijker onder de aanvliegroutes van Schiphol. De gemeente zal ongetwijfeld wettelijke normen hanteren om iets wel of niet toe te staan. Maar ik worstel wel met de vraag hoe de gemeente ‘bouwen’ èn ‘evenementen in Spaarnwoude’ met elkaar in balans zouden kunnen toestaan, uitgaande van het welzijn van de mens.

Ik hoop enerzijds dat de gemeente UDC de vrije hand geeft om leuke evenementen te organiseren waar mensen plezier kunnen beleven. De herrie waar we dan in de zomer af en toe in moeten zitten, neem ik persoonlijk dan wel op de koop toe. Maar dan ook nog gezinnen de illusie geven een leuke woning in een nieuw deel van Velserbroek te kunnen kopen, waar je lekker landelijk zou kunnen wonen, zou mij te ver gaan. Ik hoop dan ook dat de gemeente oor en oog heeft voor de vele argumenten die alles te maken hebben met het welzijn van de mens in zijn woonomgeving en niet met de welvaart van de gemeente zelf.

Laat een reactie achter