Raad Velsen tast ook na eerste sessie in duister omtrent woningcijfers

De tweede sessie over toe te wijzen woningbouwlocaties in Velsen met daaraan gekoppelde prioriteiten, ontaardde in een bijna theatraal optreden van LGV, Liberaal Blauw, VVD, CDA, Groen Links en D66.

Terwijl VVD, D66 en Groen Links met nog redelijke serieuze pogingen ‘de zaak’ wilden verduidelijken waren het vooral LGV en Liberaal Blauw die samen met het CDA de verwarring omtrent de ‘cijferbrij’ compleet maakten.

Het draaide vooral om de lokatie van de RKVV voetbalvelden in Driehuis en de mogelijke verhuizing van de vereniging om woningbouw aldaar mogelijk te maken. De definities van ‘groen’ zorgden voor verwarring, mocht RKVV verhuizen naar de bufferzone tussen Driehuis en Santpoort-Noord. Voetbalvelden blijken ‘wettelijk’ niet te zijn gedefinieerd als ‘groen’ maar als bebouwing. Ook waren de feiten rondom de verhuiskosten onduidelijk en de opbrengsten van de grond, laat staan een goed doortimmerd plan voor woningbouw op die lokatie. Het was aanvankelijk de bedoeling juist die lokatie af te schalen van A naar B en in plaats daarvan de Grote Buitendijk van B naar A te ‘promoveren’. Het werd tijdens de tweede sessie over dit onderwerp wel duidelijk dat het groen tussen Driehuis en Santpoort-Noord (Groeneveen) helemaal geen garantie kreeg om groen te blijven, ondanks de ‘regels’ vanuit de BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) en de inbreng (ook tijdens de eerste sessie) door diverse belanghebbende bewonersgroepen.

Cijfers blijven onduidelijk

Aan het einde van de eerste sessie vroeg de raad naar de concrete onderliggende cijfers rondom ‘bouw opgaves’. Nog altijd denkt de raad dat getallen die genoemd worden door de provincie ook daadwerkelijke verplichtingen zijn, terwijl het in de praktijk gaat om verzoeken en dat het aan gemeentes zelf is om daar al dan niet geheel of compleet gehoor aan te geven.

Duidelijke antwoorden op die ogenschijnlijk eenvoudige vraag kreeg de raad overigens niet. Het landelijke woningtekort van 390.000 woningen werd ook ‘even opgepakt’ en dan met wat rekenwerk op Velsen geprojecteerd en vergeleken met de getallen die al dan niet werkelijk bestonden of ter plekke werden bedacht. Niemand die het nog kon volgen. Superlatieven als de ‘glazen bol’, ‘flinterdun’ en ‘boterzacht’ werden onderling toegekend aan de ’toekomstvoorspellers’, met LGV en Liberaal Blauw in de hoofdrollen.

D66 serieus over inbreng Actiegroep Velserbroek Oost

In de eerste sessie was het Velsen Lokaal die terloops het ingebrachte schrijven noemde en daarmee het gebied bestempelde als een gebied met een bepaald historie. D66 gaf het stuk nog wat meer krediet en accentueerde inderdaad het feit dat de gehele procedure voor dat gebied opnieuw zou moeten worden gedaan en dat dus niet zomaar plannen uit het verleden kunnen worden ‘voortgezet’. D66 vond de opstelling constructief en hoopt opnieuw op een constructieve participatie, mocht het gebied van status B naar A worden getransformeerd. Maar ook dat is dus nog verre van zeker, gezien de nog open liggende vraagstukken rondom RKVV en het gebied Groeneveen.

Inbreiden

LGV benoemde tal van locaties in geheel Velsen waar woningbouw in ‘postzegelformaat’ mogelijk zou zijn. Al deze stukjes ‘inbreiding’ zouden bij elkaar best een flinke hoeveelheid woningen kunnen opleveren. Maar ook hier weer geen concrete getallen. En die staan dus nog los van de nu al geplande woningbouw op het VSV terrein, het terrein Smugglers, het gebied De Kamp en bebouwing van voormalige scholenterreinen nabij het centrum van Velserbroek. Genoeg activiteiten in Velserbroek voor de komende jaren. Genoeg om de Grote Buitendijk de status B te laten behouden.

De ‘cirkels’ waar totaal 80 woningen gerealiseerd zouden kunnen worden volgens het reeds lang bestaande compromismodel

Actiegroep Velserbroek Oost blijft gewoon achter het bestaande compromismodel staan (ca. 80 woningen aan de Grote Buitendijk, conform het gemaakte concept ontwerp), maar zal zich zeker met dezelfde energie als voorheen verzetten tegen massale woningbouw aldaar.

Derde avondvullende sessie

Het werd al snel duidelijk dat na deze tweede sessie besluitvorming volstrekt onmogelijk zou zijn. In januari wordt een avondvullende sessie gepland voor het vervolg. Het is te hopen dat het College nog eens goed gaat kijken naar de werkelijkheid rondom cijfers om de raad met goede informatie de sessie in te laten gaan. Niemand is gebaat bij het theatrale optreden van doorgewinterde politici. Vermakelijk was het echter allemaal wel.

Laat een reactie achter