Grote Buitendijk weer op agenda gemeente Velsen

Het is opvallend dat het volledige college de Grote Buitendijk op ‘1’ zet als ‘hernieuwde’ woningbouwlocatie binnen de gemeentegrenzen. Dat kunnen zij echter niet zomaar gaan doen, met het verleden van de beslissingen van de raad.

De IJmuider Courant publiceerde een verkeerde afbeelding bij het artikel. Onderstaande afbeelding is de juiste afbeelding behorden bij het compromisplan van de destijds. bereikt door actiegroep Velserboek Oost, VSV en de gemeente zelf).

Het juist model voor woningbouw aan de Grote Buitendijk

Echter de raad wees het plan destijds af door te hoge kosten omdat province rijk niet wilde meebetalen aan geluidswering en overige infrastructuur. De huizen aan de A22 en ondere de aanvliegroute van de Polderbaan zouden domweg te duur worden in verhouding tot enerzijds de vraag naar goedkopere woningen en anderzijds de geluidsoverlast. Dat laatste is formeel gezien geen argument gebleken, omdat geluid van verschillende bronnen niet mag worden opgeteld, maar wel al zodanig wordt beleefd.

Alles opnieuw door de procedures

Mocht de Grote Buitendijk echt weer op de agenda van de raad verschijnen, zal de gehele procedure opnieuw moeten worden doorlopen. Het is de raad zelf die in haar ‘statuten’ heeft opgenomen dat eenmaal genomen besluiten niet zomaar kunnen worden teruggedraaid. Dat zijn afspraken om de raad voor de burger betrouwbaar te houden.

Dat wil dus niet zeggen dat het bestaande compromismodel niet zou kunnen doorgaan. B&W en de raad kunnen het model wederom op de agenda plaatsen. dan zal na de juiste formele route ook Actiegroep Velserbroek Oost weer instemmen met het plan. Ook wij willen betrouwbaar overkomen. Echter zal de groep wederom in actie komen tegen grootschalige woningbouw. Hoezeer zij ook inziet dat de noodzaak voor woningbouw groot is. Er zijn nog voldoende alternatieven die bouw aan de Grote Buitendijk niet noodzakelijk maken.

Laat een reactie achter