Verkiezingen voorbij, hoe verder met de Grote Buitendijk?

De gemeenteraadsverkiezingen hebben geresulteerd in het feit dat Velsen Lokaal de grootste partij in Velsen is geworden. Gevolgd door D66, VVD en LGV. Dreiging woningbouw Grote Buitendijk is daarmee niet verdwenen.

Van de PvdA is ten aanzien van woningbouw weinig invloed te vrezen. VVD en LGV willen echter ook graag bouwen in het gebied. Velsen Lokaal is daar altijd tegen geweest. Speculeren op de samenstelling van de coalitie is een lastige opgave. Velsen kent vijf wethouders. Velsen Lokaal heeft in het verleden vaak genoeg beweerd dat vier voldoende zou kunnen zijn. Het ligt dan voor de hand een coalitie te vormen met vier partijen die elk een wethouder leveren. Als je dan niet zozeer naar de programma’s kijkt, maar naar een natuurlijk balans, dan zou een college met twee lokale en twee landelijke partijen logisch zijn.

Mogelijkheden

Als je puur naar het belang van het behoud van groen kijkt aan de Grote Buitendijk, dan lijkt het voor de hand liggend om in ieder geval met D66 te gaan praten. Samen met Velsen Lokaal goed voor 11 zetels. Een coalitie dient minimaal 17 zetels te hebben. Dus er dienen minimaal twee partijen te worden toegevoegd aan deze suggestie om dat te bereiken. SP (2), CDA (3), Christen Unie (1) en Groen Links (3) zijn de partijen die in min of meerdere mate tegen nieuwbouw zijn in nu bestaande groene gebieden. VVD en LGV hebben elk vier zetels, en willen dus wel graag bouwen aan de Grote Buitendijk.

Als VVD en LGV mee zouden gaan doen, is er een mooie balans tussen lokaal en landelijk en heeft de coalitie 19 van de 33 zetels. Misschien voor heel veel andere onderwerpen een gewenst resultaat. Maar dan zullen Velsen Lokaal en D66 tijdens de onderhandelingen duidelijk moeten maken dat woningbouw aan de Grote Buitendijk is uitgesloten. Dat offer zou dan gebracht moeten worden door VVD en LGV.

Als je VVD en LGV uitsluit in een combinatie Velsen Lokaal en D66, dan is er alleen een meerderheid te behalen samen met CDA en GroenLinks. Dan wordt de coalitie gevormd met 17 zetels. In die samenstelling zal woningbouw aan de Grote Buitendijk helemaal niet aan de orde komen.

Ruil je CDA of GroenLinks in voor of VVD, of LGV, dan is ook de kans op woningbouw gering. Met één ‘bouwgrage’ partij in het college, is het niet erg realistisch dat zoiets zal gaan plaatsvinden.

Er is meer dan alleen de Grote Buitendijk

Natuurlijk zijn er zoveel meer aspecten die een rol spelen bij de samenstelling van een college. Het spel rondom de vier of vijf wethouders wordt misschien wel helemaal niet gespeeld en dan is het plaatst ook weer anders in te delen met vijf partijen in het college. Dan wordt het verdelen van aandachtspunten ook weer anders gespeeld. Kortom, speculeren is leuk, maar heeft weinig nut. Vanaf maandag gaat Bram Diepstraten van Velsen Lokaal aan de slag om in ieder geval met alle partijen een eerste verkennende gespreksronde te houden.

Laat een reactie achter