Gemeente verspreidt aarzelend briefje over plangebied Grote Buitendijk – Hofgeest: gevoel van uitstel overheerst

De gemeente Velsen laat bij monde van W. van Bemmel, een interim afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling, weten dat de besluitvorming omtrent het gebied Grote Buitendijk – Hofgeest vertraging heeft opgelopen. Niet alle feiten zouden bekend zijn.

Met fraaie volzinnen communiceert de gemeente geen excuses of uitstel, maar een goed lezer bekruipt het gevoel dat de realisatie van woningen in het gebied verder weg is dan ooit.
Vooral de zinsnede ‘verkoopbaarheid van woningen’ is verrassend te noemen. Nog niet eerder liet de gemeente zich twijfelachtig uit over dit aspect. Ook argumenten die vele belanghebbenden al jaren noemen, werden in de brief genoemd als nog ander te onderzoeken punten, zoals archeologie, milieucontouren, kabels en leidingen, geluid en verkeer.

Gezien de trage doorrekening van het combinatieplan kon al worden vastgesteld dat de gemeente moeite heeft met de voortgang van het project. De sommen die al vooraf waren ingeleverd waren op ziczhelf al voldoende om het plan te kunnen ontwikkelen. De politiek wilde immers bouwen, het zou nodig zijn en moest van de provincie. Deze geheel nieuwe houding – althans vanuit de ambtenarij – is dus in de tijdsgeest bezien, niet verrassend en sluit meer aan bij de werkelijkheid van de tegenwoordige tijd.

Over een paar weken is er een afspraak met wethouder Verkaik, probleemhouder van het dossier Grote Buitendijk – Hofgeest. We zullen dan nagaan in hoeverre deze brief ook bij de gemeenteraad brede steun vindt.

4 reacties

 1. ruud op 27 juni 2010 om 08:34

  Misschien niet de juisteplaats voor dit berichtje, maar toch.

  Er gaan wat geruchten (tenminste, zijn dit geruchten) rond over het Landalpark in Spaarndam. De aan- en afvoerweg zou de Grote Buitendijk worden. Is hier mer van bekend?

  Indien dit wel zo is, kan dit wellicht ook via de site eens de mening van de bewoners gevraagd worden. Wie weet een gezamelijk bezwaar … als het echt zover komt.

  Oh, Peter … succes met al die drukke taken, petje af!

  g,RUud

 2. Peter Luit op 27 juni 2010 om 10:26

  @Ruud: als actiegroep hebben we er bewust voor gekozen ons niet echt te bemoeien met het Landalpark project, ondanks het feit dat ons meerdere keren om een mening is gevraagd. Het is zelfs al complex het gebied Hofgeest mee te nemen in ons beleid. Dat gebied is pas gedurende het laatste jaar ’toegevoegd’ aan de gehele ruimtelijke ordening problematiek in de Velserbroek en vereist dus veel extra werk.

  Op het gebied van verkeersdichtheden is relatief weinig bekend. Met het combinatieplan weten we dat met maximaal 75 woningen extra de extra drukte wel zal meevallen in vergelijking tot de eerder geplande 350 woningen.

  In hoeverre de Landalplannen daarin verandering brengt, is mijns inziens nog niet te overzien. Overigens als dat erg veel extra verkeerdruk gaat opleveren, sterkt dat alleen maar in het feit dat veel extra woningbouw steeds lastiger zal worden, omdat de Grote Buitendijk niet op grote druktes is berekend.

  We houden het in de gaten, maar gaan ons dus niet inhoudelijk met dit project bemoeien.

 3. Mireille alberda op 30 juni 2010 om 15:03

  Beter geen bebouwing (of nog enkele jaren uitstel) dan een beperkt aantal woningen en een park, niet waar?!
  Het zijn argumenten die we als tegenstanders van de bouwplannen al enkele jaren geleden hebben gegeven. Het duurt kennelijk even voordat het tot de politiek doordringt. Beter laat dan nooit. Laten we hopen dat de bouwplannen (op z’n minst voorlopig) achterwege blijven!

 4. Peter Luit op 8 juli 2010 om 09:48

  @Mireille: mee eens, maar dat betekent wel, dat wel als groep nooit meer een streep kunnen zetten onder onze activiteiten. Elke nieuwe raad en college, zal het ‘monster’ weer opnieuw oprakelen.

  Dus wij waren en zijn nog steeds voor het combinatieplan. Natuurlijk sluiten wij de boeken als de gemeente openlijk toegeeft dat het eigenlijk achteraf bezien niet nodig bleek te zijn of technisch niet uitvoerbaar, of te duur etc.

  Maar de politiek werkt niet zo, houden dus altijd ruimte open om het toch weer anders te doen. Juist daarom willen wij het combinatieplan volledig afgerond voorleggen aan alle belanghebbenden en dan een besluit nemen.

  Maar je hebt gelijk. Zolang er niets gebeurt, blijft alles bij het oude. En dat is mooi voor de bevolking, maar wij moten wel de vinger aan de pols blijven houden.

  Wie helpt ons?

Laat een reactie achter