Door met VVD'er Arjen Verkaik

verkaik.jpegNu het college is gevormd, nemen we afscheid van Annemieke Korf (PvdA). We gaan door met VVD’er Verkaik die, zoals de IJmuider Courant het verwoordt, wordt belast met het ‘hoofdpijndossier’ Grote Buitendijk/Hofgeest.

De VVD is in tegenstelling tot de PvdA niet te karakteriseren als een ‘bouwpartij’ en heeft zich in de vorige coalitie min of meer geschaard achter het combinatieplan. Op zichzelf vinden we dat positief en hopen dan ook op een constructief overleg met deze voor ons nieuwe wethouder.

Annemieke Korf neemt afscheid van dit dossier en verlaat de Velsense politiek. De gretigheid tot bouwen van de PvdA hebben we bij Annemieke Korf echter nooit kunnen ontdekken, dat was vooral een verschijnsel vanuit de raad, gevoed door de inmiddels vertrokken Aris Blok. Met Annemieke hebben we af en toe pittige discussies gehad, maar gingen veelal niet over de inhoud, maar over de vorm van het proces. Maar in met name het laatste jaar is de samenwerking zodanig op de rails komen te staan, dat met het combinatieplan niemand meer kon ontsporen.

Dat de verliezende PvdA wethouder Vennik het dossier niet krijgt, verheugt ons. Met deze wethouder zou het lopende proces aanzienlijk moeilijker verlopen, daar ook hij als raadslid in de vorige raad het gebied graag wilde volbouwen.

Het betreurt ons eveneens in hoge mate – maar dat is kennelijk democratie – dat twee zwaar verliezende partijen – PvdA en CDA – gewoon in het college blijven zitten en dat de lokale winnaars zijn weg gemanipuleerd, door politieke steekspelletjes, die al voor de verkiezingen waren begonnen, teneinde het zittende college te kunnen handhaven, met het gedogen van Wim Westerman, als nieuwe GroenLinks wethouder.

We kijken uit naar een eerste ontmoeting van Arjen Verkaik om te bespreken op welke wijze we samen het lopende proces vorm gaan geven. Zorgelijk is die situatie wel, want op ambtelijk niveau houden de mensen hun lippen stijf op elkaar. Er wordt al meer dan een jaar gerekend aan het model, de raad heeft nog steeds geen antwoorden op de vraag of het combinatieplan uitvoerbaar is. Wat de ambtenaren in die tussentijd doen, weet niemand.

Laat een reactie achter