Werkgroepleden positief over bijeenkomst, door met combinatieplan B

Gisteren werd in de Hofstede de afsluitende vergadering gehouden met de eerste werkgroep, welke in het voorjaar heeft samengewerkt in de totstandkoming van een aantal modellen, welke aan de raad zijn voorgelegd voor de ontwikkeling van het gebied Grote Buitendijk / Hofgeest.

Nog steeds blijkt het combinatieplan B het model te zijn, waarmee ook de meeste werkgroepleden kunnen leven. Een vragenronde, welke eventuele onduidelijkheden in kaart moest brengen, leverde vooral details op in enerzijds tekstuele onjuistheden in het voorliggende stuk richting de raad en de vraag of het getal 70 niet meer expliciet genoemd zou moeten worden voor wat betreft het aantal woningen aan de Grote Buitendijk.

Wethouder Korf en projectleider Arjan Stegeman vonden de omschrijving 7 bouwplekken met een dichtheid van 12,5 woningen per hectare voldoende om aan tegeven dat men op deze wijze instemt met het voorliggende plan. Het is vervolgens aan de raad om al dan niet het getal 70 in de tekst te laten plaatsen. De actiegroep heeft daartoe een e-mail gestuurd naar alle raadsleden om ons voorstel over te nemen. De raad heeft het nog ongecorrigeerde stuk inmiddels al in bezit en bespreekt morgen per fractie de inhoud.

Volgende week donderdag neemt de raad een finale beslissing over het verdere ontwikkelingstraject, voor die tijd zullen de samenwerkende partijen de raad voorzien van de opgetekende verschillen in beide stukken.

In een persoonlijk gesprek met wethouder Korf werd duidelijk dat de scherpe kantjes inmiddels wel zijn weggewerkt. De wethouder gaf aan dat de uitgebleven communicatie in het afgelopen half jaar een ongelukkige keuze was, waardoor de berichten van de afgelopen weken in de IJmuider Courant en op deze website nogal uit zijn verband werden getrokken.

In een volgende werkgroep zal de samenstelling worden verruimd met meer belanghebbenden uit het gebied, waaronder ook pachters van diverse stukken agrarische grond, die daar hun bedrijven beoefenen.

Dan zal ook de actiegroep heroverwegen welke rol zij samen met VSV en Westwijk gaan invullen. De samenwerking blijft, ondanks de verschillende belangen die de drie partijen hebben. Dat antwoord werd gisteren gegeven op de ietwat politiek getinte vraag hoe wij nu verder met elkaar blijven omgaan. Wel zal het woord ‘actie’ binnen de actiegroep worden besproken. Al eerder is er discussie geweest over de mogelijke verandering van actiegroep in belangengroep. Maar zover is het nog niet. Eerst volledige duidelijkheid over plan B.

Laat een reactie achter