Brief aan wethouder Korf

Geachte mevrouw Korf,

Wij hebben geen brief ontvangen met als datum 27 oktober aangaande de benoeming van de heer Stegeman. De brief van 7 november aangaande de bijeenkomst op 8 december was verkeerd geadresseerd, namelijk nummer 3 ipv 33.

Als actiegroep zijn wij behoorlijk teleurgesteld in de huidige werkwijze en de kwaliteit van de communicatie rondom het project Grote Buitendijk/Hofgeest. Kennelijk wordt er toch steeds geprobeerd de burger zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten op het moment dat zaken anders lopen dan verwacht. Het ‘rekenwerk’ aan het combinatiemodel lijkt al vele maanden te duren. Uw ambtenaren doen verzoekjes om de stand van zaken af als ‘er is vertraging’. Nauwelijks voor te stellen, daar het model al meteen met een redelijk betrouwbare hoeveelheid cijfers was geleverd. Dus uw ambtenaren hadden geen ‘0’ start, slechts een doorrekening van een compleet aangeleverd model was volgens de initiatiefnemers de opdracht.

Maar hoe dan ook, uw organisatie heeft verzuimd hierover enige communicatie richting de actiegroep te ondernemen. Ons is ter ore gekomen, dat u incidenteel wel communicatie heeft gehad met de andere twee initiatiefnemers. Ik wil u erop wijzen, dat wij nog altijd als drie partijen gemeenschappelijk optreden en dat het ‘werk’ van de actiegroep dus niet was afgelopen op het moment dat het combinatieplan ter doorrekening aan u is voorgelegd.

Wij zijn door deze gang van zaken het vertrouwen in het systeem nog verder kwijt geraakt. Door maanden achtereen schijnbaar niets te doen, ‘sprint’ u nu af op het ‘doorschuiven’ tot na de verkiezingen. De agenda, welke in ons bezit is gekomen ten aanzien het de Grote Buitendijk/Hofgeest, doet ons vermoeden alleen maar versterken. Wij daarover zeer ontstemd, daar een nieuwe raad en een nieuw B&W de zaak wel weer eens helemaal vanaf het begin opnieuw zouden willen oppakken, hetgeen weer enorme vertragingen met zich mee gaat brengen. Dat lijkt mooi, omdat er dan vervolgens in de praktijk weer jaren niets gaat gebeuren, maar de hoeveelheid tijd, energie en geld die ermee gemoeid gaat, vinden wij onacceptabel. Het combinatiemodel, met 70 woningen aan de Grote Buitendijk is een mooi compromis, waar u trots op zou kunnen zijn. Verpruts dat niet door het onnodig door te schuiven doordat uw ambtenaren dan zeggen zolang te moeten rekenen. Dat is inmiddels zo ongeloofwaardig, dat het hier wel om politiek moet gaan.

Desalniettemin zullen wij op 8 december aanwezig zijn om uw verdediging in deze aan te horen.

Met gepaste groet,

Peter Luit
Actiegroep Velserbroek Oost

2 reacties

 1. Peter Luit op 11 november 2009 om 08:27

  Van maar liefst 2 ambtenaren kregen wij een ontvangsbevestiging van bovenstaande e-mail. Het wordt in behandeling genomen, is de strekking van beide ‘antwoorden’. Zo ziet dus communiceren 1.0 eruit. Niet gewoon even reageren door zelf een e-mail te sturen of even te bellen.

 2. Peter Luit op 12 november 2009 om 11:37

  Het ‘antwoord’:

  Geachte mijnheer Luit, beste Peter,
  Dank voor de reactie, heel vervelend van de verkeerde adressering, mijn excuus hiervoor, wij zullen hier in het vervolg beter op letten.
  Ik heb begrip voor je wens om de ontwikkeling slagvaardig op te pakken, een wens die ik overigens deel.
  Graag ontmoet ik de werkgroepleden op 8 december aanstaande.
  Met vriendelijke groet,

  AnneMieke Korf

Laat een reactie achter