Bevolking ongerust over verhuizing VSV in combinatie met model 3

De afgelopen 2 weken is de actiegroep regelmatig benaderd door mensen uit de wijk die zich zorgen maken over de uitkomst voor het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest.

Er heerst vooral onrust over de mogelijkheid dat VSV uiteindelijk wel zou mogen verhuizen, maar dat de gemeente daarnaast ook model 3 doordrukt en mogelijk ook nog eens woningbouw laat realiseren op de VSV terreinen. Dat zou dan in totaal 500 woningen betekenen, de 350 woningen uit plan 3 en mogelijk nog eens 150 woningen op de VSV terreinen.

Peter Luit: ‘Dat ‘horror’ scenario is natuurlijk niet bespreekbaar, dat zal iedereen begrijpen. Onze samenwerking met VSV en Westwijk is gericht op het realiseren van het combinatiemodel 4,5,6. Dat is de basis waarop we elkaar vertrouwen. Natuurlijk is het zo dat voor VSV de invulling Grote Buitendijk/Hofgeest er niet zo heel veel toe doet. Dat wisten we toen we met onze samenwerking startten. Maar uit de gesprekken met Floor Bal en Westwijk is duidelijk gebleken dat ook zij een politieke lans willen breken voor het combinatiemodel 4,5,6. We willen meedenken over de woningbouw opgave van de provincie, hoe discutabel deze ook moge zijn, met het combinatieplan kunnen maximaal 370 woningen worden geraliseerd met volgens ons een flinke financiële opbrengst voor de gemeente. De gemeente vindt de dichtheid zelfs te hoog en wil dus 20 woningen minder realiseren, daarmee komen we precies op de gevraagde 350 uit. Dat is voor ons de maximale handreiking geweest. Mocht de gemeente inderdaad model 3 ontwikkelen en ook woningen willen laten bouwen op de VSV terreinen, dan kan zij rekenen op fors verzet en keiharde acties.’

Laat een reactie achter