Burgemeester Cammaert zegt niets over Grote Buitendijk

nieuwjaar2009_1.pngTijdens de goed bezochte nieuwjaars receptie van de gemeente Velsen sprak burgemeester Peter Cammaert over de algemene economische situatie in ons land, maar ook in onze regio. Vervolgens ging hij in op projecten die nog voor de volgende verkiezingen in gang gezet moeten worden.

Opmerkelijk was het feit dat hij daarbij niets zei over het mogelijk al op korte termijn te nemen besluit aangaande de Grote Buitendijk. Wel vermeldde hij onder andere het Centrumplan van IJmuiden en het project Groot Helmduin.

Wethouder Korf van Ruimtelijke Ordening ontbrak op dit jaarlijkse ‘feestje’ van de gemeente vanwege vakantie, waardoor er helaas geen mogelijkheid was de wethouder te bevragen over de mogelijke ‘ommekeer’ in denken rondom de prioriteiten woningbouw versus VSV, zoals gisteren in de krant werd vermeld. Bart Boele van de IJmuider Courant meldde dat hij zijn artikel had gebaseerd op hetgeen hij over dit onderwerp gewoon vond op de website van de gemeente zelf. Veel politici waren verbaasd over de inhoud en strekking van dit artikel, maar waren ook politiek niet op de hoogte gebracht van dit nieuws.

nieuwjaar2009_2.pngEen extra ‘rondje’ politieke partijen rondom dit onderwerp leverde in ieder geval wel meer begrip op voor ons model 6, vooral in combinatie met de huidige economische omstandigheden. Lang niet iedereen is nog overtuigd van de noodzakelijke getallen rondom bouwopgaven van de provincie. Iedereen kijkt vooral met spanning uit naar de vergaderingen van 15 en 29 januari.

SeaportTV was aanwezig om diverse mensen te interviewen, waardoor wij als actiegroep dan toch maar weer even de media aandacht kregen toegespeeld.

Laat een reactie achter