Inhoudelijk debat nu pas begonnen

Met de opname afgelopen maandag voor Velsen Centraal door SeaportTV is het inhoudelijke debat rondom de Grote Buitendijk nog maar net begonnen. John Schilling, Floor Bal en Peter Luit openden de aanval richting de politiek.

seaporttv4.pngHet leek een herhaling van zetten van de vorige uitzending, waarin Jac Zuurbier ook al de situatie langs de Grote Buitendijk aan de kaak stelde.

Sindsdien lijkt er niet veel veranderd te zijn. Maar vooral Bal en Luit zijn ontevreden over de wijze waarop de gemeente het werkgroep proces heeft ingericht en politiek heeft uitgespeeld.

Schilling hield zich wat op de vlakte en zei geen oordeel en/of geen keuze te kunnen maken namens alle inwoners van de wijk, domweg vanwege het feit dat het wijkplatform deze vraag nimmer aan de bevoilking heeft voorgelegd. Hij bleef steken in algemeenheden, waarin hij vooral het accent ‘voorzieningen’ noemde, mocht er eventueel ooit gebouwd gaan worden.

Het debat ging vervolgens vooral tussen Luit en Bal. Luit wachtte zijn momenten zorgvuldig af, terwijl Bal op zijn gebruikelijke manier de geschiedenis maar weer even herhaalde en met wat cijfers slingerede rondom het sociaal maatschappelijk belang dat VSV biedt voor de wijk. Met hier en daar wat nuances geschetst door Luit, waren beide heren het wel eens over één ding. Er zijn veel meer alternatieven nodig om tot een goed besluit te kunnen komen.
De 3 ‘bouwmodellen’ van gemeente, VSV en Westwijk waren immers al oude bestaande modellen. En ook groen houden was al een bestaand idee. De enige twee nieuwe modellen kwamen van de actiegroep, het zogenaamde ‘gelukzalig ommetje’ – een park – en de ‘Buitens-strook’ – een variant met behoud van zoveel mogelijk groen en veel meer spreiding van een beperkter aantal woningen over het totale gebied, dus inclusief Hofgeest.

Met de uitspraken van Bal en Luit is wel hout te snijden. De gemeente moet zich nog maar eens diep buigen over hetgeen nu voorligt. De toekomst van een dergelijk gebied mag toch niet afhangen van de puur technische- en getalsmatige keuze van één ambtenaar, verwoord door onze wethouder Korf richting de raadsleden.

teletekstseaporttv.gif

Laat een reactie achter