Velsen Centraal op Seaport TV – persbericht

seaport.pngIn het tv-programma Velsen Centraal op Seaport TV staan deze week de plannen van de gemeente Velsen over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling aan de oostzijde van de Velserbroekpolder centraal. Tussen de rijkswegen A9 en A22 en de Grote Buitendijk is een keuze gemaakt uit zes varianten. Voor de discussie over deze plannen onder leiding van eindredacteur en presentator Jac. Zuurbier zijn in de theaterzaal van de Bibliotheek uitgenodigd: Floor Bal (voorzitter VSV), Peter Luit (voorzitter van de actiegroep Velserbroek Oost) en John Schilling (voorzitter van het wijkplatform Velserbroek).

VSV voorzitter Floor Bal vindt het nu gekozen model in strijd met de vastgestelde gemeentelijke structuurschets. VSV wil zijn huidige te kleine sportpark verlaten om oostelijker op een groter complex te gaan voetballen. Nu wil de gemeente het huidige sportpark met twee velden uitbreiden. Het bijna 100-jaar bestaande VSV is niet alleen de grootste Velsense voetbalclub maar als enige Velsense voetbalclub ook de eigenaar van het eigen complex. Wie gaat de uitbreiding financieren en hoe is de financiële en bezits-verhouding met de huidige clubsponsor, de Scholzgroep, geregeld?

Ook de actiegroep is niet tevreden over het voorliggende voorstel. De actievoerders willen dat het gehele gebied niet bebouwd wordt. Hoe verhoudt dat zich met het met de provincie afgesproken woningbouwbeleid?

Nieuwsgierig zijn we naar de zienswijze en de voorkeuren van het Wijkplatform Velserbroek bij monde van voorzitter John Schilling.

Hoe zien de betrokkenen de voortgang van dit voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeente in de gemeenteraad van Velsen? Deze en andere onderwerpen zijn te zien en te horen in de uitzendingen op vrijdag 5 december om 17.00 uur, zaterdag 6 december om 19.00 uur, zondag 7 december om 17.00 uur en maandag 8 december om 19.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen Centraal zien via de analoge Velser TV-kabel op S12++ (frequentie 240 mHz) en op de internetsite van Seaport TV. Ook op de teletekstpagina’s 331 en 332 van Seaport TV staan de programma’s vermeld.

De opnames zijn op maandag 1 december in de Bibbliotheek IJmuiden om 14:50 uur.

Laat een reactie achter