Starterswoningen te duur voor starters

De woningen die voor starters op de markt gebracht worden, zijn veel te duur. Dat geeft 95% van de starters aan op basis van een enquete (uitgevoerd door Huislijn.nl). De uitslag bevestigt het beeld dat eerder al door makelaars werd aangegeven. Door de sterke stijging van de huizenprijzen kunnen jonge mensen met een modaal inkomen geen woning meer kopen.

Veel starters kunnen met de huidige huizenprijzen niet tot de koopmarkt toetreden, zo blijkt uit de enquete. De Nederlandse Vereniging van makelaars signaleerde al eerder dat de woningmarkt de grenzen van betaalbaarheid heeft bereikt. In april van dit jaar bleek dat in het eerste kwartaal  8% minder woningen verkocht werden dan in dezelfde periode in 2007.

Het probleem werd onlangs pijnlijk duidelijk in de Zuid-Hollandse gemeente Oostvoorne. De speciaal ontwikkelde starterswoningen werden voor 175.000 euro op de markt gebracht, maar vonden nauwelijks aftrek. Uiteindelijk moest de koopsom met 20.000 euro verlaagd worden om de verkoop op gang te brengen.

Ieder weldenkende bewoner van Velsen weet dat langs de Grote Buitendijk geen woningen van 155.000 euro gebouwd worden. Op een relatief kleine locatie met onder andere hoge kosten voor geluidwerende voorzieningen, zullen vooral duurdere woningen gebouwd worden of de gemeente of ontwikkelaar moet geld bijleggen. Dus starterswoningen zijn hier niet waarschijnlijk.  Daarnaast is het ook onwaarschijnlijk dat er vooral voor Velsenaren gebouwd wordt. Kijk maar eens wie er in de laatste wijken van Velserbroek zijn komen wonen: vooral Haarlemmers en Amsterdammers. En die mensen gunt de actiegroep ook een woning. Maar laat de gemeente niet doen alsof ze langs de Grote Buitendijk voor “onze kinderen” (Velsense starters) wil bouwen.

Laat een reactie achter