Noord-Holland wil van Velsen woningen voor 'statushouders'

noordholland.pngProvincie Noord-Holland wil een aantal gemeenten gaan dwingen huizen ter beschikking te gaan stellen voor zogenaamde statushouders. Dat zijn buitenlanders die nog in asielzoekerscentra zitten die al een status hebben verkregen voor permanente bewoning in ons land.

De provincie blijkt de buik vol te hebben van gemeenten, waaronder ook Velsen, die onvoldoende kans bieden statushouders een geschikte woning aan te bieden. De provincie zegt nu huizen te kunnen aankopen in de verschillende gemeenten, de huizen vervolgens op te laten knappen en de gemeente voor de kosten te kunnen laten opdraaien. Op die manier wil de provincie dwang opleggen.

Die dreiging is wat overdreven. Landelijk gezien zoeken ‘slechts’ 3500 mensen in asielzoekerscentra naar een geschikte woning. Voor Noord Holland worden er 300 woningen gezocht. Voor Velsen geldt per 1 juni een wachtrij van 24 personen (dus tussen de 8 en maximaal 24 woningen). Verschillende gemeentes waaronder Heemstede komen met het excuus dat de woningmarkt op slot zit en dat er geen nieuwbouwprojecten meer worden gerealiseerd.

Ook dit voorbeeld toont aan dat ook een mogelijk nieuwbouwproject langs de Grote Buitendijk geen oplossing zal bieden voor dit probleem. De mensen die door die nieuwbouw zouden doorstromen laten te dure woningen achter. Inbreiden (dus de alom bekende ‘nul’-plus optie) blijft een oplossing. Binnenstedelijke sociale woningbouw tegen lage kosten, biedt meer kansen voor de lagere inkomensklassen dan buitenstedelijk uitbreiden. Want ook deze cijfers tonen aan dat massale woningbouw niet nodig is.

Bron: IJmuider Courant, grotendeels bewerkt.

1 reactie

  1. Kang op 26 augustus 2008 om 21:15

    Wat ik ook in dit geval moeilijk vindt te begrijpen is het feit dat er heel veel kantoorlocaties zijn, waar panden al heel lang leeg staan of “verouderd” zijn. Is het dan niet mogelijk om met die panden iets te doen. Dus met meer dan voldoende aanpassingen op gebied van brandveiligheid, privacy, maar ook bewaking door beveiligingsbedrijven en/of huismeesters. Levert woonruimte op, minder leegstand, meer groene leeftruimte (omdat elders niet gebouwd hoeft te worden) en banen.

Laat een reactie achter