Aris Blok (PvdA) over de Grote Buitendijk

arisblok.pngOp 21 juni 2008 organiseerde Actiegroep Velserbroek Oost hun 2e bijeenkomst voor de bewoners van de Velserbroek aangaande de ontwikkelingen rondom de Grote Buitendijk / Hofgeest.
Om op de hoogte te blijven van wat de Velserbroekers willen met de Grote Buitendijk, leek het mij goed om mijn gezicht te laten zien.

Het werd een flitsende presentatie van Peter Luit (woordvoerder van de actiegroep) voor een groep mensen die grotendeels aan de Grote Buitendijk wonen, omlijst met een protestzanger die voor de gelegenheid een protestlied had gemaakt.
Gelukkig had Peter naar voorbeeld van de gemeenteraad inspraak geregeld, 2 minuten per politieke partij. Dat moment was echter snel voorbij, omdat maar 4 politieke partijen de gelegenheid hadden genomen om aanwezig te zijn.
Het is duidelijk wat de actiegroep wil, daar liet Peter geen misverstand over bestaan. Ook bracht hij argumenten in als verminderde bevolkingsgroei waardoor we in de toekomst met minder woningen toe kunnen en de mogelijkheid van gebruik van inbreid locaties.

Was volkshuisvesting en ruimtelijke planologie maar zo eenvoudig als Peter voorstelt. Ook is het gemakkelijk praten voor een groep met een gelijkelijk belang. Beide heb ik in mijn bijdrage willen aangeven.

Ik miste bijvoorbeeld de mensen die nog moeten starten op de woningmarkt. Dit is echter niet de actiegroep aan te rekenen. Deze groep is nl niet georganiseerd en moeilijk te bereiken. Ik vond het dus nodig om voor deze groep een lans te breken. Net als Co Meier dat 25 jaar geleden deed toen de Velserbroek nog gebouwd moest worden.

Ik vind dat je het probleem van starters op de woningmarkt regionaal moet beoordelen en niet lokaal zoals de actiegroep voorstaat, maar als je alleen al naar de Velserbroekse situatie kijkt met ca 1800 tieners die over tien jaar op eigen benen willen staan dan ligt er wel een opgave voor de raad om iets op te lossen.

Zover is het echter nog niet.

Vanaf 2001 zegt de PvdA dat invulling van de Grote Buitendijk een complex verhaal is.

* Dit is het laatste stukje grond in Velsen waar een grote bouwopgaaf kan worden gerealiseerd.
* Er zijn vele grote ruimtevragers voor dit gebied. Bijvoorbeeld een supermarkt, woningen, kantoren, waterberging, speeltuin, de scouting, groen, sportcomplex, etc.
* Daarnaast zijn er ook behoorlijke beperkingen zoals de snelweg met zijn Rijksnormering op gebied van afstanden, luchtkwaliteit en geluid, de ondergrondse hogedruk gasleiding waarboven niet gebouwd mag worden en elk moment opgegraven moet kunnen worden.
* Ook mag niet worden vergeten de problemen met de ontsluiting van de wijk als hier een significante extra verkeersstroom wordt gegenereerd.
* En als laatste, maar niet onbelangrijkste, de wensen van de omwonenden die het gebied graag groen en leefbaar willen laten blijven.

De PvdA wil dus een studie waarin goed beargumenteerd tot een evenwichtige invulling van het gebied gekomen kan worden. Hierin is ook opgenomen de nuloptie van de actiegroep. De PvdA heeft als enige partij tijdens de carrousel behandeling van het raadsvoorstel hiertoe, de aandacht op deze nuloptie gevestigd. Wij willen nl. dat de nuloptie gelijkwaardig aan de overige opties wordt uitgewerkt.

Groet,
Aris Blok

2 reacties

  1. Peter Luit op 25 juni 2008 om 08:31

    Het wel of niet georganiseerd zijn zullen we wederom bestuderen. We moeten vooral kijken of een vereniging of stichting daadwerkelijk een in te zetten machtsmiddel is. Wordt vervolgd.

  2. Herman Labee op 25 juni 2008 om 19:32

    Er zaten zeer veel mensen in de zaal die NIET aan de Grote Buitendijk wonen. Deze groep maakt ook een belangrijk deel uit van de achterban van de actiegroep. Het gaat die mensen dus echt niet om het uitzicht, maar om het behoud van een uitloopgebied voor een wijk waar weinig groen en ruimte is.

Laat een reactie achter