Provincie bezoekt vandaag Velsen met 'Structuurvisiebus'

Vanmiddag kunnen Velsenaren van 13:00-15:00 in gesprek met de Provincie NoordHolland om van gedachten te wisselen over de Ruimtelijke Ordening in onze gemeente. De bus staat op het Plein ’45.

Het is verstandig de moeite te nemen deze bus te bezoeken en de medewerkers van de provincie te vragen naar de zogenaamde bouwopgaaf die al jaren als opdracht van de provincie wordt bestempeld door de gemeente. Daarnaast kunt u de vraag stellen in hoeverre er nu sprake is van een zogenaamd ‘aanjaagteam’, welke vanuit de provincie gemeenten onder druk zet om vaart te zetten achter bebouwing.

Ook is het natuurlijk mogelijk uw eigen visie te geven op de huidige plannen voor de Grote Buitendijk/Hofgeest. Helaas konden we u deze zinvolle ‘inspraak’ mogelijkheid niet eerder berichten. We vernamen dit initiatief zelf ook pas hedenochtend in de IJmuider Courant.

Laat een reactie achter