Woningbouw in Velsen: de macht der onwerkelijke getallen

Morgen verschijnt in de IJmuider Courant een artikel over de (on)mogelijke nieuwbouw van 1025 woningen in het centrum van IJmuiden. CDA Fractievoorzitter Lida Nijssen vraagt zich af of dit aantal nog wel haalbaar is, nu de onzekerheid rondom het Centrumplan maar blijft voortduren.

Op de website van de IJmuider Courant staat voor de zoveelste keer dat de provincie de gemeente opdracht heeft gegeven tot de bouw van 2800 woningen in Velsen tot en met 2020. We kunnen niet voldoende blijven benadrukken dat dat aantal slechts een wens van de provincie is, die de gemeente zich vervolgens zelf heeft opgelegd.

Het CDA praat over ‘meerdere consequenties’ als de 1025 woningen in IJmuiden niet kunnen worden gebouwd.

En juist die ‘meerdere consequenties’ zijn interessant. Als Actiegroep Velserbroek Oost hebben we al eens eerder het vermoeden uitgesproken dat door dit probleem Velserbroek wel eens het slachtoffer zou kunnen worden.

Donderdag spreken wij in op de ‘Raadscarrousel’ over het te verrichten onderzoek in Velserbroek. Ook dit bericht, gebaseerd op verkeerde uitgangspunten, zullen we zeker aan de orde stellen.

Inmiddels is al een aardige discussie ontstaan rondom dit artikel op de website van de IJmuider Courant. Doe vooral mee!

1 reactie

 1. Peter Luit op 12 april 2008 om 12:30

  We hebben onderstaande vragen aan de Provincie Noord Holland gesteld:

  Enige jaren geleden heeft de Gemeente Velsen van de provincie een getal rondom hoeveelheden te bouwen woningen gekregen. Op lokaal politiek niveau is hierover nog steeds onduidelijkheid. Ik heb vier vragen voor u.

  1. Is een getal door uw organisatie genoemd een verplichting tot bouwen of slechts een verzoek?

  2. Kan een gemeente eigenhandig rode contouten (al dan niet is samenwerking met uw organisatie) verleggen om zodoende de opgegeven aantallen woningen te realiseren?

  3. Wijst u de gemeente op het feit dat ook uw getallen wel eens kunnen verouderen en dat actualisatie van die getallen noodzakelijk is?

  4. Wijst u de gemeente voldoende op het feit dat zowel provinciaal beleid als landelijk beleid vooral inbreiden omvat om daarmee zoveel mogelijk groen te behouden?

  Ik wil u vriendelijk vragen deze vragen zo snel mogelijl te beantwoorden. We zitten in de gemeente Velsen in een kritieke fase vwb de interpretatie en uitvoering van de opgegeven getallen.

  Met vriendelijke groet,

  Peter Luit

Laat een reactie achter