Nog een keer in de media: krimp bevolking!

Bestuurders moeten krimp van bevolking aanvaarden

staatscourant.pngBron: Staatscourant nr. 62, 31 maart 2008

Het moet afgelopen zijn met de bestuurlijke ontkenning van bevolkingskrimp. Beleidsmakers die hun ogen hiervoor sluiten, al dan niet omdat ze denken persoonlijk te hebben gefaald, doen uiteindelijk meer kwaad dan goed.

rob.pngDie boodschap staat in een maandag verschenen rapport (download als PDF) van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. ‘De eerste reactie van veel bestuurders bij de vooruitzichten van bevolkingsdaling is ontkenning,’ schrijven de adviesraden. ‘De tweede reactie omvat vaak pogingen om krimp te voorkomen of te stoppen.’

De raden wijten deze reflexen onder meer aan de associatie van groei met vooruitgang. ‘Een bestuurder wil daarom geassocieerd worden met groei. Krimp wordt gezien als bestuurlijk falen.’ Ook speelt een rol dat krimp wordt beschouwd als ’tijdelijk en stuurbaar’. De Nederlandse bevolking als geheel stevent evenwel af op krimp vanaf 2034, wat in tal van regio’s al eerder merkbaar is.

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten krijgt tussen 2005 en 2025 te maken met bevolkingsdaling. Vooral perifere regio’s en kleinere gemeenten verspreid over het land worden getroffen. ‘Een inwoner meer op de ene plaats is er één minder ergens anders. Krimp is dus uiteindelijk onvermijdelijk.’ Concurrentie om inwoners wordt daarom bestempeld als contraproductief.

De raden concluderen dat er géén wetswijzigingen nodig zijn. ‘Knelpunten zitten eerder in de wijze waarop de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden ingevuld.’ Wel zouden maatregelen en nader onderzoek nodig zijn met het oog op de financiële gevolgen voor gemeenten.

Lokale overheden worden in de eerste plaats zelf verantwoordelijk gesteld voor het opvangen van de gevolgen van de bevolkingsdaling. Een aanpassing van de verdeelsleutel van het Gemeentefonds zou daarom niet voor de hand liggen. Ook compensatie voor het instandhouden van voorzieningen achten de raden ongewenst. De prikkel om te veranderen zou verdwijnen door dergelijke tegemoetkomingen.

Wel zou er een vangnet moeten komen voor ‘kostenremanentie’, waarbij een verschil tussen uitgaven en inkomsten ontstaat doordat de kosten van een voorziening zich vertraagd aanpassen aan de gedaalde afzet. Verder pleiten de raden onder meer voor VROM-subsidies die gericht zijn op omgaan met leegstand in plaats van groei.

2 reacties

  1. Peter Luit op 14 april 2008 om 20:42

    Wij hebben onze twijfels vorige week donderdag al geuit of alle raadsleden wel over voldoende actueel inleesmateriaal beschikken, alvorens zij besluiten nemen.

    Ook wethouder Korf vindt dat er met actuele getallen wordt gewerkt.

    Het blijft dus voor ons wel degelijk een vraag of de opgave van 2800 woningen nog daadwerkelijk actueel is voor de totale duur van de uitvoering van de Structuurvisie.

  2. Peter Luit op 15 april 2008 om 07:20

    We hebben bovenstaand artikel doorgestuurd naar alle raadsleden. Niet dat we verwachten dat daardoor ineens de meningen ‘voor’ woningbouw zullen omslaan in ’tegen’ woningbouw, maar we hopen wel op een meer genuanceerde mening ten aanzien van de krampachtige houding rondom oude getallen.

Laat een reactie achter