'De nieuwe groei heet krimp'

De gevolgen van een een dalend inwonertal zijn voor sommige regio’s zo ingrijpend en kostbaar dat allerlei rijksregelingen op het terrein van stedelijke vernieuwing en onderwijs en zorg tegen een nieuw licht gehouden moeten worden. Bij de verdeling van middelen wordt nog te eenzijdig gedacht in termen van groei, terwijl juist krimp ook grote kosten met zich meebrengt. Het is denkbaar dat er van elke regeling zowel een groei als krimp-variant moet komen.

Lees meer