Jaarverslag Velsen 2007: minder inwoners in Velsen

velsen.jpegHet jaarverslag 2007 van de Gemeente Velsen deed verslag van de bewonersaantallen in de verschillende woonkernen. In zijn algemeenheid blijkt dat het totaal aantal bewoners al minstens vijf jaar rond de 67.500 blijft schommelen.

IJmuiden heeft daarbinnen de meeste inwoners, 20.543 op 390 ha. Velserbroek neemt een tweede plaats in met 16.612 inwoners op 169 ha. Velserbroekers moeten het dus met de helft van de ruimte doen in vergelijking tot IJmuidenaren.

Het exacte aantal inwoners bedroeg in 2007 67.559, 84 minder dan in 2006. Er werden 605 baby’s geboren en er overleden 624 mensen. Er vestigden zich 2763 nieuwe inwoners, maar tegelijkertijd vertrokken er 2828. Het aantal verhuisbewegingen bedroeg 3816.

Met deze cijfers in de hand is het dus zeer voor de hand liggend te stellen dat Velsen al helemaal geen groeigemeente is. Of de gemeente een echte krimpgemeente is, mag twijfelachtig genoemd worden. Maar feit is dat 2800 nieuwe woningen blijkbaar niet voor de eigen behoefte zijn berekend. Heroverweging van dit getal en dus ook de 300-500 woningen voor een nu al zeer dicht bevolkt Velserbroek, moet met alle mogelijke middelen worden afgedwongen.

Laat een reactie achter