Inspreken commissie Ruimte dd. 29 november 2005

1. Alle (emotionele en rationele) argumenten zijn al voldoende gemeld, herhaling hiervan lijkt ons op dit moment niet meer nodig.

2. Reacties bevolking Velserbroek (270 brieven) worden op oneigenlijke wijze door ambtelijke taal onderuit gehaald, te weinig waarom, wie, waar, wat…… Geen echte antwoorden, alleen doordrukken plannen zoals die er nu liggen. Uitgezonderd Santpoort Zuid, waar de politieke cohesie groot is, aanpassingen in een handomdraai.

Twee feitelijke berekeningen tonen aan dat de ongeveer 3000 woningen gewoon niet kloppen, zowel op basis van huidige woningbouw als de cijfers van CBS. Daarnaast blijkt nu dat de provincie nimmer een verplichting heeft opgelegd. In de afgelopen anderhalf jaar zijn we daarmee misleid.

3. In herinnering roepen getallen gemiddelde bebouwing in Nederland per jaar. Dit jaar werden in ons land 65.000 woningen gebouwd, verdeeld over ca. 480 gemeenten is dat gemiddeld 135 woningen per jaar per gemeente
In Velsen staan 3147 woningen gepland voor de komende 15 jaar, dat is gemiddeld meer dan 200 woningen per jaar Waarom zou Velsen bovengemiddeld moeten bouwen?? Als Velsen aan het huidige gemiddelde zou moeten voldoen, dan zouden 15 x 135 (=2025) woningen gebouwd moeten worden. Dat is ruim 1000 woningen minder dan binnen de huidige plannen, in een toch al vol Randstad gebied.

4. Deze getallen worden vervolgens ondersteund door recent onderzoek van het CBS, waarin vooral voor de komende decennia de groei van de bevolkingstoename juist afneemt: Recent onderzoek van het CBS toont op basis van meer actuele cijfers aan, dat de bevolkingstoename blijvend afneemt. Voor de Gemeente Velsen wordt becijferd dat de bevolkingstoename tot en met 2030 slechts 1315 personen zal zijn, terwijl in de Structuurvisie Velsen wordt uitgegaan van 5735. Voor nieuw te bouwen woningen berekent het CBS een behoefte aan ruim 1800 woningen voor onze gemeente. Dat is maar liefst 1000 woningen minder dan de oude ‘berekeningen’ van de provincie. Verkerend in deze wetenschap betekent dit dat Velsen in haar Structuurvisie dus 1000 woningen voor eigen inwoners teveel projecteert.

Opvallend is dat beide berekeningen een verschil van ongeveer 1000 woningen laten zien.

5. Dan nog aanhalen: betaalbare woningen jeugd (inbreiden mogelijk, ook in Velserbroek), winkelcentrum, infrastructuur (verbinding A208/A22, spitsstrook A9), Schiphol (claims door Polderbaan) – contourlijnen, milieunormen etc.

Kortom: uw structuurvisie klopt op hoofdlijnen niet, wij raden u dan ook aan deze visie wederom opnieuw te maken op basis van juiste getallen.

Actiegroep Velserbroek Oost

Laat een reactie achter