Overheid en 2.0

De overheid heeft een prijsvraag uitgeschreven om de communicatie tussen burger en overheid via moderne web technologie te verbeteren. Het is te hopen dat dit initiatief op landelijk niveau ook lokaal wordt opgepakt.

Lees meer