Discussieer mee over het Nederlandse landschap!

Het landschap is van en voor iedereen. Hoe moet het landschap er straks uitzien? Wie zijn verantwoordelijk en waarvoor? Wat kan ik zelf doen?
Voor de keuzes over wat wel en wat niet in het landschap mag gebeuren hebben we uw mening nodig. Daarom hebben de ministeries van LNV en VROM en de organisaties in het Landschapsmanifest dit internetforum opgezet.

Lees meer