Niet te vroeg juichen

 

De IJmuider Courant deed afgelopen zaterdag verslag rondom de bouwplannen van de gemeente Velsen rondom het gebied Hofgeest en de Grote Buitendijk. Dit laatste -kleinschalige project – wordt volgens B&W te duur en is vervolgens voor onbepaalde tijd in de ijskast gezet. Tijd om te juichen?

Actiegroep Velserbroek Oost heeft een aantal jaren geleden ingestemd met het zogenaamde ‘compromis model’. Op zichzelf blijft die toezegging natuurlijk bestaan. De groep heeft echter zowel voor als na het bereikte compromis vaak twijfels uitgesproken over de economische haalbaarheid. B&W sluiten zich hier nu bij aan.

Dat betekent echter niet dat de raad hier meteen mee in hoeft te stemmen, zij hebben immers het laatste woord. De raad is onlangs door B&W geïnformeerd over de financiële situatie rondom met name het gebied Grote Buitenijk.

Actiegroep Velserbroek Oost heeft door deze situatie echter wel de taak blijvend controle uit te oefenen op hetgeen binnen de raad over dit onderwerp wordt besproken en besloten. Maar voor nu is woningbouw aan de Grote Buitendijk dus op korte termijn niet aan de orde.

Laat een reactie achter