Plan Grote Buitendijk zo goed als ‘verloren’

Met de tegenvallende kosten voor het geluidsarm maken van slechts een beperkt aantal woningen langs de A22/A9 lijkt een einde te zijn gekomen aan de woningbouw plannen aan de Grote Buitendijk. Het plan heet nu voortaan definitief ‘Plan Hofgeest’.

• Tegenvaller van enkele miljoenen niet te verhalen op kosten nieuwbouw woningen
• Onderscheid geluidswal voor gebied Hofgeest (A22) t.o.v. gebied Grote Buitendijk (A9)
• Mark Nieuwenweg van de Scholz Groep wuift geluidswal weg met zogenaamde ‘dode gevels’ voor woningen in gebied Hofgeest
• Toekomstige bewoners moeten weten dat geluid van de A22/A9 niet wordt opgeteld bij lawaai vliegverkeer, terwijl de beleving er wel is
• Bouwdeskundige is niet automatische geluidsdeskundige

euro

Het was eigenlijk al op voorhand te voorspellen, de kosten voor de aanleg van de infrastructuur en de kosten voor geluidswerende maatregelen zouden zover oplopen dat de te bouwen huizen aan de Grote Buitendijk buitenproportioneel duur zouden worden. Liggend onder een drukke vliegroute richting de Polderbaan zou het wonen aldaar bepaald geen pretje zijn.

Nu B&W zelf toegeeft dat de tegenvaller in de miljoenen gaat lopen, lijkt woningbouw aan de Grote Buitendijk niet meer realistisch. Het maken van al die sommen alleen al, voor de pakweg 70-80 woningen, zijn in de afgelopen jaren al zodanig opgelopen, dat het een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) waard is om te laten berekenen hoeveel geld de Velsense burger kwijt is geraakt aan een op voorhand mislukt project.

De actiegroep Velserbroek Oost leeft nog altijd en houdt de vinger aan de pols. Lidwina Wever: ‘Wij zien dit zeker als de terugkeer op onze oorspronkelijke uitgangspunten, houd dat stukje laatste groen ook werkelijk groen. Alle argumenten – waar we zelf achter stonden en staan – zijn inmiddels achterhaald door de harde economische werkelijkheid.’

Dit project, waar de raad een besluit over heeft genomen, is inmiddels niet meer haalbaar. Dat wil niet zeggen dat sociale woningbouw aan de Hofgeest ook niet meer haalbaar zou zijn. Maar de noodzaak om VSV te laten verhuizen naar de rand langs de steeds drukker wordende snelwegen, valt inmiddels ook te betwisten. ledenaantallen groeien niet meer en de fijnstof problematiek is er in de afgelopen jaren niet minder op geworden. Er zijn nog geen formele zaken geregeld rondom een eventuele verhuizing van VSV. ‘Als de club zelf ook toegeeft dat de wijk ‘voetbal-arm’ aan het worden is, dan zou ook plan Hofgeest wel eens het einde in het vizier kunnen gaan krijgen’, aldus Lidwina Wever.

Actiegroep Velserbroek Oost zal zeker na de verkiezingen de bewegingen van de nieuwe raad nauwlettend volgen.

1 reactie

  1. M.F.Bender op 21 februari 2014 om 13:19

    Top! De cijfers ( en onkosten) spraken eigenlijk voor zich maar dit is erg goed nieuws!
    vriendelijke groet
    Martin

Laat een reactie achter