KOM krijgt belachelijk gezicht

Eindelijk krijgt de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij een ‘gezicht’. KOM werd de afgelopen twee jaar omgeven met vooral geheimzinnigheid. De afwezigheid was opvallend. Tot gisteren. Marc Angevare kwam om ‘vijf voor twaalf’ met het plan het toch maar allemaal anders te gaan doen.

• Plannenmaker KOM werd als speculant gewoon uitgelachen
• Actiegroep sprak niet mondeling in, maar stuurde een e-mail dat zij vooral de vinger aan de pols blijft houden voor een correcte uitvoering van het nu voorliggende plan
• Lees ook artikel in de IJmuider Courant

De behandeling van het voorliggende compromisplan had tot doel na te gaan of het klaar zou zijn voor besluitvorming over enige weken door de gemeenteraad. De bijeenkomst met maar liefst 5 insprekers was een vreemde vertoning van standpunten uit het verleden van een voetbalvereniging, een biologische klaagzang, een niets vermoedende inwoner, een grondeigenaar(tje) en de projectontwikkelaar die een nieuw plan voorstelde.

Veel nut had de inspraak helaas niet. De raadsleden deden hun best echte interesse te tonen voor een al zo lang lopend traject. Veel zaken waren al lang een gepasseerd station. De anderhalf uur durende sessie moest al resultaat krijgen dat het plan nu dan echt klaar is voor besluitvorming en dat 250.000 euro beschikbaar gesteld zou worden voor verdere uitwerking van de plannen. Dat laatste werd in twee stukjes geknipt. Eerst komt 50.000 euro vrij om de rode contour lijnen te verleggen. Die voorwaarde werd door de raad gesteld, alvorens verder te gaan met het uitwerken van de plannen.

Over de onzekerheid van de economie was vooral Arjen Verkaik helder: ‘Als marktpartijen het niet zien zitten, dan kom ik terug bij de raad. Het is niet aan de gemeente om dit plan uit te voeren, wij scheppen slechts de randvoorwaarden.’ En met die uitspraak kan het plan dan wel rijp zijn voor een besluit, maar alles is wederom allerminst zeker. Afwezig was projectontwikkelaar Westwijk, die er voor koos een briefje te sturen, met daarin het advies niet al te star vast te houden aan alle genoemde getallen. Een beweging die ons noodzaakt voorlopig nog wel de vinger aan de pols te houden, al voeren we dan geen actie meer tegen het nu voorliggende plan.

En Marc Angevare van KOM, die maandag de website Grote Buitendijk opent, kan vandaag niets anders doen dan bij zijn ‘baas’ melden dat ‘het’ plannetje het ‘anders’ te doen, door de raad werd afgeschoten.

Laat een reactie achter