Donderdag besluit gemeenteraad over Grote Buitendijk/Hofgeest

De bevolking zal er waarschijnlijk geen touw meer aan kunnen vastknopen. Voor de gemiddelde buitenstaander is er de afgelopen jaren al zoveel keren iets over het gebied besloten dat niemand meer weet wat er morgenavond precies besloten gaat worden.

donderdag.jpgToch wordt het een belangrijk moment in de gehele soap serie rondom het gebied. Plan B wordt als vlekkenplan voorgelegd aan de raad ter verdere doorrekening. Aanvankelijk dacht iedereen dat dat besluit al in april genomen zou zijn, maar dat was ‘slechts’ oordeelsvorming, besluitvorming zou later volgen, hetgeen doorgaan qua uitslag op hetzelfde neerkomt.

koud1.jpgOndanks het feit dat men spreekt van een vlekkenplan, heeft de gemeente maar liefst 8 pagina’s met minitieuze details opgesteld, die dan door de raad moeten worden goedgekeurd. En daar staat dus ondanks herhaaldelijk aandringen het getal 70 niet in. Wel wordt gesproken over 7 bouwplekken met een dichtheid van 12,5 woning per hectare. Of dit nu een politieke dwaling van de geest is of een doortrapt plan vanuit de ambtenarij om straks de invulling geheel anders te zien, is nog niet duidelijk. Zowel wethouder Korf als de nieuwe projectleider wilden niets weten van het getal 70. De raad is inmiddels door ons op de hoogte gesteld en wij hopen natuurlijk op een wijzigingsvoorstel. Maar of daar een meerderheid voor te vinden zal zijn, valt te betwijfelen. Wel blijft de hoop bestaan dat dit plan door de raad wordt aangenomen, we zijn dan wel een stap verder in het proces. Maar dan nog blijft er nog een lange weg te gaan.

Donderdagavond om 21:30 bent u welkom in de raadzaal aan het Plein’45, inspreken is op dit onderwerp niet toegestaan.

foto linksboven: GertJan Huijbens

Laat een reactie achter