Gemeente wil zelfs meer woningen bouwen in Velsen

Het college van B&W houdt er een vreemde logica op na. Om te voorkomen dat Velsenaren verdwijnen uit onze gemeente, moeten juist meer woningen worden gebouwd.

Dat was het antwoord dat Arjen Uytendaal (D66 Velsen) kreeg op de vraag of het aantal van 2800 woningen nog wel actueel is, gezien de ontwikkeling van afnemende inwoners aantallen in Velsen. De gemeente denkt dat zelfs een kleine 3100 woningen noodzakelijk zijn om de inwoners in Velsen te behouden. Ze baseert zich op de ontwikkelingen rondom jongeren, startende gezinnen en senioren.

velserbroekavond.png

Het bedreidge gebied aan de Grote Buitendijk bij het avondgloren van gisteravond.

B&W hanteren kennelijk alleen getalsmatige uitgangspunten en kijken dus niet de kwaliteit van leven in Velsen. In plaats van nieuwe woningen bouwen is herstructurering van bestaande wijken een veel beter uitgangspunt om inwoners te behouden.

Met 3100 nieuwe woningen heeft de gemeente gewoon het doel de gemeente nog verder uit te breiden en daarbij de kwaliteit van wonen en leven dus uit het oog te verliezen. Jongeren die de gemeente verlaten om te gaan studeren, is een natuurlijk verschijnsel, die houd je niet tegen door het bouwen van nieuwe woningen. Voor senioren is het nodig om woningen te bouwen, dicht bij bestaande voorzieningen. Een uitgangspunt welke wij als actiegroep al heel wat keren hebben genoemd in het kader van inbreiden op terreinen waar nu nog scholen staan, zoals rondom het gebied de Weid in Velserbroek. Datzelfde geldt voor gezinsstarters, die echter doorgaans genoodzaakt zijn te starten in goedkopere huurwoningen en oudere koopwoningen in IJmuiden.

Dat dit soort uitspraken resulteren in nog meer onrust aan de Grote Buitendijk, mag duidelijk zijn. Als actiegroep zullen we dit proces dan ook met de nodige aandacht volgen.

bron: IJmuider Courant (volledig bewerkt)
foto: Peter Luit

Laat een reactie achter