Peter Luit: 'Gezond portie achterdocht kan geen kwaad'

Dat de Grote Buitendijk de krant vandaag weer heeft gehaald, is vooral veroorzaakt door oplettendheid en gezonde achterdocht van betrokken burgers. Dat zegt Peter Luit in een reactie op de publicatie van het vakblad Cobouw over de bouwplannen langs de Grote Buitendijk.

‘Eigenlijk is achterdocht een vervelende eigenschap, maar we hebben geen keuze. We zijn vooral in stille tijden erg op onze hoede. Ondanks het feit dat de communicatie met wethouder Korf en met de leden van de gemeenteraad redelijk genoemd mag worden, letten we tegenwoordig vooral op handelingen van ambtenaren.’

De huidige status waarin het project verkeert is nog steeds verkennend volgens Luit. Er is dus nog lang geen sprake van een bestemmingsplan, welke op korte termijn kan worden gerealiseerd. Dat zou bestuurlijk gezien ook niet kunnen, daar zijn nogal strenge regels voor. Maar dat de gemeenteraad zichzelf zo nu en dan buitenspel gezet voelt, is ook wel begrijpelijk.

Het bericht in Cobouw wekt terecht de nodige vragen op. Het getal 460 is afkomstig uit de Woonvisie van 2005, bepaald niet actueel. Merkwaardig is de aanvangsdatum, die volgens het bericht gesteld is op december 2010, die datum komt voorzover wij weten nergens voor. Dus natuurlijk is het dan terecht dat er vragen gesteld worden wie de opdrachtgever is van dit bericht.

verhulst.jpgLGV-raadslid Don Verhulst wil de onderste steen boven hebben rondom dit stukje onduidelijke communicatie rondom de Grote Buitendijk. Verhulst heeft een reeks vragen aan B&W voorgelegd. Op 2 april staat het onderwerp Grote Buitendijk / Hofgeest waarschijnlijk op de agenda van het raadsplein van die avond. Of op die avond het combinatiemodel volledig doorgerekend aan de raad zal worden voorgelegd, is nog niet duidelijk.

Laat een reactie achter