Velsen moet rekening gaan houden met de kredietcrisis

Velsen negeert de gevolgen van de kredietcrisis met betrekking tot woningbouw plannen. In een aantal Nederlandse steden veroorzaken al te ambitieuze plannen voor leegstaande nieuwbouw woningen gecombineerd met niet verkoopbare woningen uit het midden- en hogere segment.

neprom.jpgBanken zijn in toenemende mate huiverig geld te lenen voor de aankoop van een huis. Maar ook de consumenten zijn huiverig om hun huidige woning te verruilen voor een duurdere woning. De doorstroming stagneert en zal de ontwikkeling van de huizenmarkt in geheel Nederland beïnvloeden.
Het kabinet wil jaarlijks 80.000 nieuwe huizen bouwen. Peter Noordanus is voorzitter van de vereniging van projectontwikkelaars Neprom en zei onlangs in het AD dat de nieuwbouw de komende jaren met 25 tot 30% zal afnemen.

Dergelijke ontwikkelingen worden tot op heden door de gemeente Velsen genegeerd en blijft men vasthouden aan zeer oude cijfers van vele jaren voor de kreditecrisis. Een paar tabelletjes opnieuw aan de raad voorleggen is bepaald geen doordacht stuk rekenwerk, waarin ook de te voorspellen gevolgen van de kredietcrisis worden meegenomen. De twijfels voor de nu nog 1800 te bouwen woningen in de gehele gemeente Velsen zijn daarmee alleen maar toegenomen.

Laat een reactie achter