Open brief aan wethouder Korf

Geachte mevrouw Korf,

Met verbazing hebben wij uw inleiding aangehoord aangaande de werkwijze en het verloop van het werkgroep overleg aangaande de Grote Buitendijk / Hofgeest. Uw optekening was verre van nauwkeurig en in veel opzichten zelfs onjuist. Het aanwezige publiek kreeg onterecht de indruk dat de werkgroep in alles uitstekend zou hebben gefunctioneerd. Uw betoog werd van harte aangevuld door uw ambtenaren. Het is onbegrijpelijk dat u deze koers koos. U diende daarmee misschien wel het democratisch systeem, maar niet de waarheid die nodig was om de raadsleden een goed besluit te kunnen laten nemen.

De verbazing nam nog meer toe, toen model 6 aan de orde kwam. Het lijstje met documenten welke wij in ons bezit zouden hebben, wekte de indruk alsof wij ons model 6 zo zouden kunnen doorrekeken. We beschikten te laat over te weinig materiaal om dat daadwerkelijk te hebben kunnen doen. De infromatie bleek in veel gevallen ‘marktgevoelig’ te zijn en werd derhalve niet verstrekt.

Tot slot heeft de website van de gemeente Velsen ons steeds doen geloven dat er een ambtelijke doorrekening van model 6 was gemaakt. Pas daags voor de vergadering wist u ons te melden dat dit op een vergissing berustte. En daarmee zette u plan 6 buiten spel, omdat op het moment van de vergadering een objectieve vergelijking met de andere modellen ineens niet meer mogelijk was.

U bedreef politiek toen u beweerde plan 6 nog wel ‘even’ door te willen laten rekenen. U bedreef politiek toen u zei nog wel even naar de bouwopgave getallen te willen kijken. Maar in werkelijkheid ben u klaar met dit dossier en dat wilde u de raad goed laten voelen om vervolgens diezelfde raad over anderhalve week een beslissing te laten nemen op basis van deze schijnvertoning, waarin de bevolking gewoon terzijde werd gehouden.

Toch willen wij in de komende twee weken het overleg openhouden en nieuwe initiatieven een kans geven. Want die opening bood u: samen tot een compromis komen. Laat nu dan ook zien, dat u dit meent en nodig ons allen uit om het laatste VSV plan (beter bekend als plan 7) met elkaar te bespreken. De 29e bestaat ook volgende maand weer.

Hoogachtend,
Lidwina Wever
Actiegroep Velserbroek Oost

Laat een reactie achter